Personlig tidslinje

advertisement
Personlig tidslinje
Historia är att studera det förflutna. Ordet historia betyder forskning, undersökning.
Du skall nu forska och studera ditt förflutna och göra en tidslinje. Händelserna kommer då
att vara i kronologisk följd, dvs. i den ordningen som de hänt i ditt liv.
Du skall välja ut minst 4 viktiga händelser i ditt liv. De skall vara jämt utspridda på din
tidslinje. Alla händelserna som du tar med på tidslinjen måste kunna bevisas på något sätt.
Detta kan vara genom att ha med kort, ett fotografi, en biljett, en sak, en souvenir eller
liknande bevis. Låt fantasin flöda!
Du få kopiera dina bevis om du inte vill klistra eller sätta fast dina original. Endast två av dina
händelser får vara bevisade med fotografier, de andra händelserna ska ha andra bevis.
Tidslinjen skall vara snyggt och prydligt gjord med din finaste handstil. Allt skall vara skrivet
med tusch eller bläckpenna. Ditt namn skall vara som en snygg och tydlig överskrift. Din
tidslinje skall vara klar att redovisas inför klassen på fredag den 12 oktober.
Här kommer tips till skrivande om det känns svårt att komma på;
När föddes du?
När lärde du dig gå?
När lärde du dig prata, vad var det första ord du sa?
När lärde du dig läsa?
Har du flyttat någon gång?
En resa du aldrig glömmer?
När lärde du dig cykla?
Samlar du på något? När började du samla?
Har du vunnit några priser? När?
Kommer du ihåg din första skoldag/ skolavslutning?
Har du varit på något läger eller kollo som du minns?
Lycka till!
Marie-Therése
Download