Innehållsförteckning Min vårdplan

advertisement
Min vårdplan
1. Min Vårdplan
2. Kontaktuppgifter
3. Hälsodeklaration
4. Medicinsk fakta och information om Din sjukdom,
ordlista
5. Planering, tider, tidslinje
6.
Information om aktuella behandlingar
7. Information om eventuella studier jag deltar i
8. Min rehabiliteringsplan/Mina behov, viktigt för Mig nu
-Information från resurser i Din cancervård
9. Planerad uppföljning
10. Mina anteckningar
11. Vad säger jag till barnen, Nära cancer, Ung cancer
12. Anhörigstöd
13. Information från patientföreningen
14. Regler och rättigheter som patient
15. Övrigt
Download