Flik 01 Min Vårdplan

advertisement
1(1)
Min Vårdplan
Det är viktigt att Du har så mycket information som möjligt, så Du ska
kunna förstå och ta ställning till de behandlingsalternativ som erbjuds. Ta
med vårdplanen till samtliga besök på sjukhuset. Vårdplanen är tänkt att
framför allt vara ett hjälpmedel för Dig, men även för personalen som
möter Dig i vården.
I Din vårdplan kan du själv fylla i alla fakta om sjukdomen, planerade
behandlingar och kontroller. Du kan också skriva in namnen på de
personer Du möter. Behandlingen är individuell och kan skilja sig mellan
patienter. För att Du som har fått en cancersjukdom ska må så bra som
möjligt med lättare återgång till arbete, familjeliv och tidigare aktiviteter,
upprättas en vårdplan utifrån dina behov och framtida mål. Syftet med Din
vårdplan är att förebygga, minska de fysiska, psykiska, sociala och
existentiella följderna som kan uppstå pga av cancersjukdomen och dess
behandlingar
Det kan kännas skönt att ha en anhörig med vid besök och behandling.
De bästa svaren får Du av din behandlandeläkare, samt Din
kontaktsjuksköterska:
Bollnäs:
-Namn- -Kontaktväg med telefonnummer och tillgänglighet-
Gävle:
-Namn- -Kontaktväg med telefonnummer och tillgänglighet-
Hudiksvall: -Namn- -Kontaktväg med telefonnummer och tillgänglighet-
Mer information om prostatacancer cancer kan även sökas på nätet:
www.1177.se
-patientföreningssida-annan aktuellsida-
Utskriftsdatum: 7/14/2017
Download