De första högkulturerna
• De första kulturerna med skriftspråk uppstod för
ca 5000 år sedan
• Mesopotamien
• Egypten
• Indien och Kina lite senare
• Civilisationer med utvecklad byråkrati, teknologi,
konst och effektiva arméer
• http://qed.princeton.edu/index.php/User:Studen
t/Ancient_Civilizations_of_the_Old_World_3500_
to_after_600_BCE
Vad kännetecknar en högkultur?
• Överproduktion av mat och en utvecklad
arbetsfördelning
• En styrande centralmakt
• En gemensam kultur
Antiken – Europas forntid
• Den period då Medelhavsområdet
dominerades av grekisk och romersk kultur
• 700 f.Kr. – 476 e.Kr.
• Medelhavet gynnade utvecklingen
• Närheten till de tidigare högkulturerna en
orsak till utvecklingen
Antikens Grekland
• Ca 700-talet f. Kr. – 300-talet f. Kr.
• Det geografiska läget viktigt
• Politiskt splittrat i stadsstater, självstyrande
småriken
• Kulturellt enat med gemensam mytologi,
litteratur, arkitetur, filosofi, konst och idrott,
samt gemensamt språk
• Ett slavsamhälle
Aten
• Den största stadsstaten
• Först med att införa demokrati (594 f. Kr.)
• Direktdemokrati, men endast för fria manliga
medborgare över 20 år
• Folkförsamlingen (lagstiftande)
• Regeringen (styrde staten)
• Domstolen (upprätthöll ordningen)
Sparta
•
•
•
•
•
•
•
En av de främsta stadsstaterna
Krigsstat, militärsamhälle
Alla fria män måste bli soldater
Pojkarna fostrades militärt från sju års ålder
Flickorna fick samma uppfostran som pojkarna
Äktenskapen måste godkännas av staten
Förakt för bekvämligheter
Alexander den store
• Växte upp som son till kungen av Makedonien, Filip II
• Fick en grundlig klassisk bildning i bland annat filosofi,
litteratur, politik, teologi, musik, krigskonst och militär
strategi
• Hade i fält alltid ett exemplar av Iliaden med sig
• Fick som sextonåring leda armén till att slå ner ett
uppror i en grannstat
• Tog över tronen som tjugoåring då fadern lönnmördats
• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MacedonEmp
ire.jpg
Alexander den store
• Hade som mål att erövra perserriket och göra sig
till härskare av det mäktigaste riket i
världshistorien…
• …och lyckades!
• Härskade över många olika folk, vilket ledde till
att kulturer och religioner blandades
• Var nyfiken och tolerant mot olika religioner
• Spred grekisk kultur över ett stort område
• Alexandria – symbol för den kulturella
sammansmältningen mellan öst och väst
Arvet från antikens Grekland
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Demokrati
Vetenskap
Filosofi
Konst
Teater
Litteratur
Vårt alfabet har sina rötter i det grekiska
Byggnadskonst
Idrott
Romarriket
• Europas största imperium någonsin
• Den romerska republiken, styrdes av senat och
folkvalda konsuler
• Kejsartiden börjar med att Caesar utropar sig
till diktator på livstid
• Ett slavsamhälle som expanderade så länge
det utvidgades
• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rom
an_Republic_Empire_map.gif
Arvet från romarna
• Romersk rätt
• Det grekiska kulturarvet fördes vidare genom
Romarriket
• Kristendomen