Joden - fem miljader år

advertisement
Jorden - fem miljarder år
Människans evolution
http://people.dsv.su.se/~blanca-l/Int3/Movie%20Fakta.swf
Australopithecus
1
En månad - 400 miljoner år
ett dygn - 14 miljoner år
en sekund - 160 år
• Januari - mars
– saknade först fast - slutet av mars atmosfär ytan svalnade - stelnade till hård skorpa
• April - maj
– varmt och regnade hela tiden - haven
bildades
• Juli
– slutet av juli uppstod encelligt liv som
alger och ryggradslösa djur
2
• September
– istid
• Oktober
– åter varmare - i slutet
utvecklads flercelligt liv svampar och maneter
• November
– sista delen - fiskar
– växter och de första djur
som behövde luft
3
• December - början
– de första ryggradsdjuren kröp
upp på land
• December - mitten
– dinosarier
• 150 miljoner år dominerade
dessa landdjur
• December - Sista veckan
– bildades Anderna, Alperna och
Himalaya.
• Dinosarierna utdöende däggdjur strövade omkring
4
•
•
•
•
December - den 31:a - på
morgonen
– Människoliknande
varelser
December - 31:a mellan kl.
21.00 och 22.00
– första redskapet av
människohand
December - den 31:a kl. 5
minuter i tolv
– människor klär sig i
djurhudar och börjar
leva i stammar
December - 15 sek före tolv
– 2500 år sedan- Kung-futse, Buddha - Sokrates
5
Jordbruket
2 miljoner
40 000
25 000
20 000
15 000
10 000
Högkulturerna
5 000
Kr.f.
Människans utveckling
6
Jordbruket
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
Högkulturerna
5 000
Kr.f.
Människans utveckling
7
Jordbruket
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
Högkulturerna
5 000
Kr.f.
Lucy
8
Jordbruket
Högkulturerna
Kr.f.
35 000
30 000
25 000
20 000
Forntid
15 000
10 000
5 000historien
Egentliga
börjar 3000 f.kr
Antiken
700 f.kr - 500
40 000 f.kr – 700 f.kr
•
•
•
Historia i sin vidaste mening omfattar allt
som hänt och lämnat tydbara spår efter sig.
”Spåren” brukar man kalla historiens källor
och de är av två slag:
Kvarlevor och berättelser. Det skriftliga
materialet har alltid framstått som det
viktigaste.
För att kunna överblicka händelser i det
förflutna och få perspektiv har man sedan
gammalt indelat historien i epoker
(historiens syltetiketter).
Forntiden är den äldsta historiska epoken,
den mänskliga kulturens gryning. Den
egentliga historien börjar ca 3000 fkr, då
skrivkonsten gjorde det möjligt att till
eftervärlden överlämna meddelanden. Det
var i några bördiga floddalar som det först
skedde – i Mesopotamien och i Egypten samt
därefter i Indien, på Kreta och i Kina
Sfinxen i Giza (2723 f. Kr.-2563 f. Kr.).
Hällristningarna epoken mellan 1500 f Kr till ca 500 f Kr.
9
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards