Klimatförändringarna och jordbruket

advertisement
Klimatförändringarna och jordbruket
Janne Bengtsson
Inst. Ekologi & Framtidens Lantbruk
SLU, Uppsala
Pics: JB; ©by FA except when indicated
[email protected]
Jordbruket, klimatet och en hållbar
framtid
En framtidsbild från Leonard Cohen
“… Get ready for the future: It is murder
Things are going to slide in all directions
Won't be nothing you can measure anymore …”
Det framtida jordbrukets utmaningar är …
stora ...
Klimatförändringar
Begränsande
resurser
Global och lokal
jämlikhet och
rättvisa
Populationstillväxt
Ekonomiskt och
politiskt
ointresse
Framtidens klimat och jordbruket
i Skandinavien?
• Bättre klimatförutsättningar för jordbruk
Tidigare start på växtsäsongen
Dagar
Längre växtsäsong i Skandinavien
(T > 5oC)
~ 2085
(A2 Echam4)
1961-90
(Fogelfors et al., 2008)
Längre växtsäsong i Skandinavien
(T >
5oC)
~ 2085
(A2 Echam4)
•
•
•
•
•
Mer vinternederbörd
Torrare somrar i söder
Ökad variation, mer extremt väder
Fler skadegörare, mer ogräs
Vinternederbörd -> dränerings-, erosionsoch utlakningsproblem
• Och fortfarande mörka vintrar …
1961-90
(Fogelfors et al., 2008)
Men det handlar inte om Skandinavien!
Stora klimatförändringar kommer att påverka den
globala ekonomin
• Jordbruksproduktionen minskar
Nu …
I en varmare värld …
Stora klimatförändringar kommer att påverka den
globala ekonomin
• +4° varmare värld betyder
KOLLAPS!
Stora klimatförändringar kommer att påverka
Europa …
• Jordbruksproduktionen 2080
(röd = negativ, grön = positivt)
Men problemen är globala
• Global populationstillväxt (nya FN-beräkningar) huvudsakligen i
utvecklingsländerna
11-12 miljarder 2100
Men problemen är globala
• I Europa – och i närområdet
Europa
Nordafrika
450 mill
750 mill
+200 mill
Men problemen är globala
• Om vi blir 11 miljarder …
• Vad ska alla människor göra om/när robotarna tar över
industri-produktionen?
”unemployed young men are notoriously
disruptive and globally the major source
of crime and violence and social unrest”
Cilliers et al. (2011) African Futures 2050
Förra veckan: Maten och jordbruket diskuterades
igen
• ”Miljön och kommande
generationer får betala för
vårt ohållbara jordbruk”
Sydsvenskan 9/2 -17 p. 4
Förra veckan: Maten och jordbruket diskuterades
igen
• Producera mera mat på en
mindre yta, på ett hållbart sätt
• ”Earth overshoot day” infaller
tidigare för varje år …
Vilken produktion kan gynnas?
Strukturförändringar i lantbruket
• Specialisering – eller integrering och diversifiering?
• Småskalighet eller stordrift?
• Ekonomin, eller miljön och klimatet?
• Nya risker?
Vilken produktion bör vi ha?
Strukturförändringarna i lantbruket – problem?
• Lantbruk är platsbaserat
kunskapsintensivt
• Storleksrationalisering
ekonomiskt
men leder ofta till
- lägre arealskördar
- lägre matproduktion
A Wästfeldt SVT 9 maj 2015
Den stora utmaningen - mat!
• Uthållig matproduktion för 9-11 miljarder människor?
• Vad innebär uthållighet och hållbarhet?
Producera tillräckligt med bra mat
utan att förbruka resurserna för
kommande generationer
• Är det möjligt för Sverige att producera sin del?
http://strawberry
indigo.wordpress.
”Food security” & hållbarhet på två
konferenser 2013
• Vad handlar ”hållbar matförsörjning” om (?)
Produktions- och
nutritions-mål:
Skörd, insatsvaror, effektivitet,
näringsämnen, resurser
Miljö-mål:
Redskap:
Policy,
ekonomi,
teknik
Vilken
teknik?
Sociala mål:
Jämlikhet, rättvisa,
värderingar,
hållbarhet,
matförsörjning
Ekologisk hållbarhet,
planetens gränser,
resurser, biologisk mångfald
och ekosystemtjänster
Download