litteraturhistoria-renassansen-upplysningen-pp

RENÄSSANSEN
Ca: 1300-1700
Botticelli, The Birth of Venus, 1486
RENÄSSANSEN
• Betyder ”pånyttfödelse” – man väcker det antika Grekland till liv igen.
• Kulturell rörelse som smyger igång redan på 1300-talet, och sprids
över Europa ända fram till 1700-talet.
• Handel, kulturutbyte och rikedom begränsar kyrkans makt något.
Konstarterna blommar!
• Kyrkan fortfarande en dominant.
Rafael, The School of Athens, 1509
RENÄSSANSEN
• Humanister studerade
antiken: fick större plats i
kulturlivet.
• ”Frigör människan från
auktoriteter!”
• ”Kunskapssträvan ger
värdighet!”
• ”Förverkliga dig själv!”
• Individualismen föds.
• Kulturen blir världslig.
Da Vinci, Vitruvian Man, 1490
GARGANTUA
Romanen om Gargantua och Pantagruel
Av Francois Rabelais (1494-1553)
Jätten Gargantua föds ur sin mors öra
och hans första ord är: ”Skål! Skål!”.
Gargantuas aptit är enorm! Hunger,
livsaptit, frihet och kunskapstörst.
I romanens kloster finns inga murar,
inga tider att passa: frihet. Den enda
regeln: Gör vad du vill och har lust till,
utan att skada andra.
Från det antika Carpe Diem (Horatius)?
LEONARDO
DA VINCI
• Renässansidealet:
• Individen som spränger
bojorna, utforskar
världen och
förverkligar sig själv.
• Allkonstnären!
• Kulturen berör inte
bara kyrkan – utan
också världen vi lever i.
Anonymt porträtt, ca: 1600
By Oren neu dag - self-madeThis vector image was created with Inkscape., CC BY-SA 2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4036912
VIKTIGA FRAMSTEG
• Kopernikus (1543): solen är
världens medelpunkt.
• Galileo Galilei: den
heliocentriska läran bevisades.
• Columbus, Magellan, da Gama.
Resor, kulturmöten, kolonialism.
• Boktryckarkonsten växer fram
under 1400-1500-talen. (I Kina
var man före)
Gutenbergs bibel
Johannes Vermeer,
Woman in blue reading a letter,
1662
DON QUIJOTE
• Miguel de Cervantes, ca: 1605
• Medeltidens höviska
riddarideal möter en brutal
verklighet.
• Är det Don Quijote som är
galen eller är det hans
samhälle?
• Idealistens kamp mot den
grymma och kalla omvärlden?
• En av de första romanerna –
och en tidig satir och metatext
Gustave Doré, 1863
Gustave Doré, 1863
UPPLYSNINGEN
Ca: 1700-talet
Voltaire
By Gnathan87 - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16829039
Jordbävningen i Lissabon, 1755
UPPLYSNINGEN: SKRIV EN RAPPORT
Ni skall skriva en varsin rapport på max en sida.
Detta är grymt bra träning inför vetenskapen!
Rapporten ska svara på frågan:
Vilka tankar och idéer är typiska för upplysningstiden?
Välj två tankar/idéer från upplysningstiden
och beskriv dem.
Hitta information i pålitliga källor.
Böcker finns i klassrummet.
Nationalencyklopedien finns på nätet.
Du måste följa dispositionen här till höger
Arbetet ska vara klart på __________
Vi sammanställer era fynd på tavlan då.
Be om hjälp – vi gör detta tillsammans!
DISPOSITION:
1. Rubrik
2. Frågeställning
3. Redovisa dina svar
(med källhänvisningar)
4. Avslutning
5. Källförteckning
UPPLYSNING
hur blir man upplyst?
Ur den buddhistiska traditionen:
1. Sila
(etik)
2. Samadhi (meditation)
3. Prajna (insikt, kunskap)
Ur gymnasiets läroplan:
”Kunskap är inget entydigt begrepp.
Kunskap kommer till uttryck i olika
former – såsom fakta, förståelse,
färdighet och förtrogenhet – som
förutsätter och samspelar med
varandra. Undervisningen får inte
ensidigt betona den ena eller den andra
kunskapsformen.”
Av Amitjain80 - Eget arbete, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11036837