renässansen - Ellen Hällebrands Finbok

RENÄSSANSEN
FREDAGEN 30/11 2012 SKA ALLA ARBETEN VARA UPPLAGDA PÅ RESP. FINBOK!
ALLA MÅLNINGAR LÄMNAS IN!
REDOVISNINGAR FÖLJER DE TVÅ KOMMANDE VECKORNA
LPP KOMMER UPP PÅ UNIKUM
en keynote om det
vilka år?
var?
Vad händer i världen under tiden?
Hur kan övriga världen ha påverkat konstepoken?
hur målade man? vilka material? vilka motiv var vanliga?
Vilka konstnärer? hur levde de? bilder på dem
Finns det konstnärer idag som jobbar likadant som de under renässansen?
Jämför!
Mycket bilder!
Samband!
+
ett konstverk målat på duk enligt epokens traditioner - ingen kopiering
storlek 40x30
använder sig av oljefärg
hela duken täckt med färg
kan använda sig av modernt motiv”!!!!
I renässansen återkommer idealen från antikens Grekland och de religiösa motiven får nu samsas
med världsliga.
http://www.ehow.com/facts_4897120_techniques-usedrenaissance-art.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Renässansens_konst
http://www.ne.se/enkel/renässans#
http://www.folkuniversitetet.se/Kurser--Utbildningar/KulturSamhalle/Kultur-och-historia/Konsthistoria/Goteborg/
Konsthistoria-renassansen-till-var-samtid/
Foreshortening började man använda vilket innebar att man målade kortare linjer för att skapa
ett djup i målningen. Chyaroscuro använde man också för att ge en illusion av ett djup i bilden
men också för att få en 3 dimensionell uppfattning av målningen. Tekniken sfumato använde
man när man ville göra en målning utan "linjer". Det skapade ett ganska "disig"t slutresultat.
Leonardo Da Vinci använde denna teknik till den mycket berömda målningen Mona Lisa
Man använder sig av centralperspektivet
Försökte vara som på antiken
Blandat antik och gotisk konst
MAN FÅR GÖRA SKULPTUR OM DET VAR VANLIGT UNDER EPOKEN
NAMN BAK PÅ TAVLAN
Använda olja?
fredag 7 december 12
1
Renässansen
1400- och 1500talen
("anska la Renaissance eg. 'pånyttfödelse', av
verbet renaître 'födas på nytt')
fredag 7 december 12
2
Bakgrund
Började på a%var
strax e&er 1400 i
Italien
Spreds i Europa
Utvecklades vidare
under 1500 ti%
högrenässans
Giotto - Kristi begråtande - 1300-tal
fredag 7 december 12
3
Världen
Människan får tro i sig själv och inte bara kyrkan
Martin Luther gör uppror mot katolska kyrkan 1517
Börjar forska och upptäcka
ex. Columbus anländer ti% Amerika slutet av 1400
Copernicus skri&er sätter solen i centrum i vårt solsystem
fredag 7 december 12
4
Tekniker
Yta
Färg:
Fresker
Tempera
Oljefärg
Motiv
fredag 7 december 12
Perspektiv:
Linjeperspektiv
Centralperspektiv
Foreshortening
Måleri:
Sfumato
Chiaroscuro
5
Yta
Trä
Puts
Duk
fredag 7 december 12
6
Färger
Fresk
Härstammar "ån antiken
Målar på murputs innan den
torkat
Michelangelo Buonarroti - Adam- Sixtinska kape%et - 1500-tal
Oljefärg
fredag 7 december 12
Blandar på duken
Torkar långsamt
Blev populärare under
renässansen
7
Färger
Tempera
Betyder blandning
Olje/ä,-tempera
Gammal teknik
Sandro Bottice%i - Venus födelse
Tempera på duk
fredag 7 december 12
8
Motiv
Rafael - Skolan i Athen
Antikt
Människor i rörelse
Samspel me%an rum och människor
fredag 7 december 12
9
Perspektiv
Linjeperspektivet
Giotto - Kristi begråtande - 1300-tal
fredag 7 december 12
10
Perspektiv
Centralperspektiv
Piero de%a Francesca - Kristi gisslande
ca 1460
fredag 7 december 12
Masaccio - Treenigheten
ca 1427
11
Perspektiv
Centralperspektiv
Masaccio - Treenigheten
ca 1427
fredag 7 december 12
12
Förkortning
Målar med korta
linjer för att skapa
en i%usion av djup
Andrea Mantegna - Kristi begråtande
ca 1480
fredag 7 december 12
13
Sfumato
Tona över färgerna
fredag 7 december 12
14
Chiaroscuro
Kontrast
Ljusare dagrar,
Mörkare sku,or
Leonardo da Vinci - Madonnan i grottan - 1500-tal
fredag 7 december 12
15
Leonardo da Vinci
1452-1519
Konstnär
Uppfinnare
Naturvetare
Ingenjör
fredag 7 december 12
16
Rafael
1483-1520
Konstnär
Arkitekt - Peterskyrkan
Rafael - Skolan i Athen
fredag 7 december 12
17
Michelangelo
1475-1564
Konstnär
Arkitekt
Diktare
Michelangelo - Sixtinska kape%et
fredag 7 december 12
18
Renässans idag?
Renässanspersoner är duktiga på väldigt mycket. Så
många av dagens kändisar kan anses vara
renässanspersoner e&ersom de o&a skådespelar, sjunger
och gör andra saker.
fredag 7 december 12
19
Renässanskonst idag?
Upptäckterna under renässansen - centralperspektivet
m.m - används fortfarande i måleri
fredag 7 december 12
20
Källor
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mona_Lisa.jpg
Googles direktsvar (vet inte vad det heter men kommer upp vid
http://www.ehow.com/facts_4897120_techniques-used-renaissanceart.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Renässansens_konst
http://www.ne.se/enkel/renässans#
http://www.folkuniversitetet.se/Kurser--Utbildningar/Kultur-
googling av ”Raphael artist born” och ”Raphael artist dead”.
http://www.ne.se/lang/michelangelo
ALLA KÄLLOR ÄR SKRIVNA AV MÄNNISKOR MED
KOLL
Samha%e/Kultur-och-historia/Konsthistoria/Goteborg/Konsthistoriarenassansen-ti%-var-samtid/
http://www.ne.se/lang/giotto/182590
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giotto_-_Scrovegni_-_-36-__Lamentation_(The_Mourning_of_Christ).jpg
http://www.ehow.com/info_8773730_painting-techniques-renaissancemasters.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Creation_of_Adam.jpg
http://www.ne.se/lang/kalkmålning
tetraktys (talk) - Mikimedia commons
http://www.ne.se/lang/michelangelo
TYPOFORM/BERTIL HJERPE
http://www.ne.se/enkel/martin-luther
Anna-Carola Krauße, Målarkonstens Historia - Från ränessansen ti%
idag
http://en.wikipedia.org/wiki/Raphael
fredag 7 december 12
21
Bilder
Musée du Louvre
Web Ga%ery of Art
Wikimedia Commons
http://www.visi.com/~reuteler/
leonardo.html
UT - portraits
fredag 7 december 12
Rafaels keruber:
Public domain på wikimedia
commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Raphael-cherubini.jpg
da Vincis den vitruvianske mannen:
Public domain på wikimedia
commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Leonardo_da_Vinci_Vitruvian_Man.JPG
22
MIN TAVLA TANKAR
fredag 7 december 12
23