Vad är biologi?
Läran om livet
Biologisk mångfald
Kapitel 1 i Spektrum Biologi
Läran om livet, 1.1








Vad är liv?
Andning
Fotosyntes
Vad gör en biolog?
Medicin
Forskning
Livsmedel
Växter
http://sv.wikipedia.org/wiki/Biologi
Människoceller
En mänsklig cellinje där cellkärnan har färgats blå: .http://sv.wikipedia.org/wiki/Cellen
Cellen





Byggsten
Grunden för livet
DNA
Förbränning
Energi
Musceller som odlats i en cellkultur. Dessa växer i stora klumpar, men
varje enskild cell är inte större än 10 mikrometer i diameter. En
mikrometer är en miljondels meter.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cellen
Växtcell och djurcell

Växtceller

Kloroplaster i ett blad fotograferade med hjälp av ett mikroskop.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fotosyntes
Djurceller
Mänskliga röda blodkroppar är celler
utan kärna,
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_nucleus
Växtcellen
Djurcellen
Ordna det levande



Släkten
Familj?
Art
Linné
Biologisk mångfald, 1.2
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Rainforest_Fatu_Hiva.jp
Otroligt många arter
•
•
•
10 miljoner arter
2 miljoner namn
Många dör ut eller är hotade
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Lacanja_burn.JP
Utveckling under lång tid
•
•
Tusen miljoner år …
Titta på animationen
på wikipedias sida om
evolution
Karikatyr av Darwin som apa från the Hornet magazine 1871, från.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Darwin_ape.jpg/446px-Darwin_ape.jpg
Biologisk mångfald
•
•
•
•
Rikt liv i regnskogen
Djupt i haven
Högt i fjällen
I öknen
–
Termiter och
stack
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/
d/d3/Coptotermes_formosanus_shiraki_USGov_k82047.jpg/399pxCoptotermes_formosanus_shiraki_USGov_k8204-7.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons/7/7b/Somalia_termitstack
_B%C3%85n.jpg
Organismer i fem grupper







bakterier och virus,
alger och urdjur,
svampar och lavar,
växter,
djur
Whittaker
Eller bara tre grupper?
Släktträd
•
Visar utvecklingen – vilka kom först?
Naturvetenskapligt arbetssätt
•
•
Hypotes
Observation
–
–
–
–
–
–
•
•
Provrör
Håv
Mikroskop
kikare
Flora
Fauna
Experiment
Teori
Björkmätaren
http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutio
n