Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

advertisement
elevuppgifter
FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR SKOLAN
Kom.nu.då
De här diskussionsfrågorna kan du hitta inspiration till i utställningen.
En del av uppdraget är att hitta rätt plats i utställningen för varje fråga (markerat med kursivt).
1. Hur ser framtidens kommunikationsmedel ut?
Idag fungerar våra datorer och mobiltelefoner som multimedia-maskiner: de för samman funktioner hos
alla de tidigare medierna som telefon, tv, radio, grammofon, kamera, skrivmaskin mm.
Att utvecklingen skulle gå åt det hållet beskrev Vannevar Bush redan 1945 med sin Memex-maskin,
men då trodde nog många att det bara var otroliga fantasier. På samma sätt har science fiction ibland
förutspått ny teknik, eller om det kanske är teknikutvecklarna som har influerats av science fiction
författarna.
Frågeställningen vi ställs vid nu är hur framtidens kommunikationsmedel kommer att se ut och fungera.
Vad tror du?
2. Är kommunikationsmedel en mänsklig rättighet?
Har alla människor möjlighet att kommunicera på lika villkor? I utställningen finns exempel på projekt
som försöker skapa bättre förutsättningar för både kommunikation och informationsutbyte i tredje
världen. På så sätt vill de öka kunskapsnivån i dessa länder, så väl som bidra till att alla i världen får
samma rätt till kommunikationsmedel.
Borde kommunikationsmedlen vara en mänsklig rättighet? Och i så fall: hur skulle det kunna fungera?
Exempel på projekt:
– OLPC: One Laptop Per Child
– Ubuntu
– FreedomToaster
3. Hur träffas vi i framtiden?
Kommunikationsmedel är också ett sätt att träffa nya människor, få vänner och kanske möta den stora
kärleken. Nätverk av olika slag har i alla tider påverkat vårt sociala liv. Till exempel betydde Göta Kanal
och järnvägen mycket för oss svenskar, helt plötsligt kunde vi träffa nya bekantskaper från andra delar
av landet!
Vad använder du för kommunikationsmedel för att lära känna, och hålla kontakten med, vänner idag?
Hur tror du att det kan komma att se ut i framtiden?
Adress: Museivägen 7, Box 27842, 115 93 Stockholm, tel 08-450 56 00, tekniskamuseet.se
Öppet: mån-fre 10.00-17.00, ons 10.00-20.00, lör-sön och helgdag 11.00-17.00
Arkiv och bibliotek: ons 13.00-18.00. Buss 69 från Centralstationen/Sergels torg.
elevuppgifter
4. Wikipedia
I och med Internet har sättet att kommunicera ändrats radikalt. Medier som böcker, tv och radio har
framför allt handlat om envägskommunikation, från en sändare till flera mottagare. Men genom Internet
har många fler fått möjligheten att göra sina röster hörda. Ett exempel på det är Wikipedia, ”den fria
encyklopedin”. Men vad innebär egentligen användandet av Wikipedia?
Diskutera följande frågeställningar:
– Vad är skillnaden mellan Wikipedia och ett tryckt uppslagsverk?
– Vilka är det som skriver Wikipedia?
– Var kommer informationen ifrån ursprungligen? Går det att hitta hänvisningar till källor?
– Finns det bakomliggande intressen som påverkar vad som skrivs på Wikipedia?
– Hur kan du källkritiskt granska det som står på Wikipedia?
5. Ska all information släppas fri?
När det gäller kommunikation har det alltid funnits en balansgång mellan rätten att sprida information
och begränsningar för vad som är ok att uttrycka. När boken började spridas i allt större utsträckning,
stod striden mellan kungliga censorer och tryckfrihetskämpar. Idag har utbredningen av Internet gjort att
EU och regeringar börjar omvärdera lagarna för yttrande- och tryckfrihet.
Det har blivit svårare att kontrollera allt som publiceras och sprids via nätet. Många röster höjs för vad
som ska kontrolleras och vad som ska släppas fritt.
Vilka begränsningar finns det för tryckfriheten idag? Vad är det som gäller för upphovsrättslagen? Är
dessa lagar viktiga att ha kvar eller är det något som borde förändras?
Exempel att diskutera kring:
– Fildelning
– Diskriminering och hets mot folkgrupp
– Pornografi
– Politiska åsikter och extremism
– Våldsskildringar
Adress: Museivägen 7, Box 27842, 115 93 Stockholm, tel 08-450 56 00, tekniskamuseet.se
Öppet: mån-fre 10.00-17.00, ons 10.00-20.00, lör-sön och helgdag 11.00-17.00
Arkiv och bibliotek: ons 13.00-18.00. Buss 69 från Centralstationen/Sergels torg.
Download