Biväxter
Redovisningen av projektet 2012
Produktion: Korkeken
Från idé till genomförandet
• Jag har länge burit på idén att anlägga en rabatt
med olika biväxter i vår bigård. Denna idé har nu
förverkligats och några medlemmar har tagit på
sig att ansvara för detta. Dessa växter
beställdes:
• Vitklöver, Blålusern, Honungsört, Käringtand,
Honungsblomster, Esparsett, Gurkört och
Bovetefrö.
• Joacim Holgersson bidrog med Anisop
• Ingegerd Cederbom planterade Kärleksört
Joel Svensson hade fröerna
I Joel Svenssons
katalog hittade jag fröer
speciellt lämpliga för
bigården.
Fröpåsarna
Några dagar efter beställningen på
hemsidan http://www.joelvax.se/
anlände påsarna.
Rabatten skapades
Jord
inköptes
och Ingvar
E. och
Sven
Axelsson
la ut den
på en plats
som
ansågs
lämplig.
Planering av växtplatsen
Katarina gjorde en ritning där låga växter placerades framför höga växter och även
hänsyn togs om det var fler- eller ettåriga växter
Sådd
Den 10:e
maj sådde
Katarina,
Ingegerd
och
Ferdinand i
hällregn –
på så vis
slapp vi
vattna
fröna.
Joakim Holgersson bidrog med
3 krukor med Anisop-plantor
En vecka senare hade de första
fröna grodd.
Den 12:e juni hade många frön grodd.
Ingvar E. hade lagt upp stenar så att regnet inte
kunde spola bort jorden. Ingegerd rensar.
Bovete
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bovete
Gurkört
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gurk%C3%B6rt
Blålusern
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5lusern
Anisop/Anisört
http://tradgarn.com/produkt.php?sd_esp_1_pid=925
Kärleksört
http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rleks%C3%B6rt
Käringtand
(blommade tyvärr aldrig)
http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4ringtand
Vitklöver
(blommade tyvärr aldrig)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vitkl%C3%B6ver
Esparsett
(klarade inte konkurrensen från ogräset)
http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/onobr/onobvic.html
Tack till alla som hjälpte till!
•
•
•
•
•
•
Ingegerd Cederbom
Ingvar Ekelund
Joacim Holgersson
Katarina Sundberg
Sven Axelsson
m.fl.
Användbara adresser
• http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/26/1/
(Några vanliga biväxter)
•
http://linnaeus.nrm.se/flora/ (här finns de flesta växter)
• http://www.alternativ.nu/index.php?topic=91788.0
(information om självhushållning)
•
http://www.biavl.dk/images/2011/stories/pdf/biplantekalender%202007.pdf
(dansk förteckning över biväxter)
Nästa års
växtansvarig
Ingvar E. har
redan grävt
landet för att
förbereda nästa
års
växtsäsong.