Det geologiska kretsloppet

Det geologiska kretsloppet
Jordens inre krafter
Endogena krafter
Plattektonik
• Jordskorpan är i genomsnitt 35 km tjockt
• Jordskorpan består av plattor
• Subduktion – två plattor krockar och den
ena tvingas under den andra
• Spridning – två plattor glider isär och
magma kommer upp, vulkaner bildas
• Bergskedjeveckning – jordskorpan veckas
när två plattor krockar
Jordskorpan består av plattor
Subduktion
Spridning
Bergskedjeveckning
Bergarter
• Magmatiska
• Sedimentära
• Metamorfa
Det geologiska kretsloppet
Jordens yttre krafter
Exogena krafter
Yttre krafter som…
•
•
•
•
Vatten
Is
Vind
Sol och kyla
…leder till
•
•
•
•
Vittring
Erosion
Transport
Avlagring
Vattnets påverkan på landskapet
Strömmande vatten
Delta
• Bildas vid
flodmynning
• Floden tar med sig
grus och sand som
avlagras när
strömhastigheten
sjunker
Kemisk vittring
• Koldioxid som finns i
luften och vatten
bildar tillsammans
den svaga syran
kolsyra
• Kolsyran bryter ned
det kalk som finns i
berget
• Här kan du lära dig mer om det geologiska
kretsloppet
http://www.geologinsdag.nu/web/page.asp
x?refid=185
• http://www.sgu.se/sgu/sv/geologi/index.ht
ml (under fliken Mer om geologi)
Is
Frostsprängning
Vind
Transport
Avlagring
Mekanisk vittring
• Solsprängning
På dagen värms bergväggen upp av solen
och på natten kyls den ned igen, berget
utvidgas och krymper, det spricker. (Öken)
• Frostsprängning
Regnvatten kommer in i sprickor i berget
och på natten när vattnet fryser till is så
spricker berget
Bildkällor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://sv.wikipedia.org/wiki/Plattektonik#Tektoniska_plattor Bild på tektoniska plattor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Subduktionszon
({{Information |Description={{en|Subduction process of the Juan de Fuca Plate in Oregon, USA as
a cutaway graphic}} |Source=*File:JuandeFucasubduction.jpg |Date=2010-12-05 12:57 (UTC)
|Author=*File:JuandeFucasubduction.jpg: U.S. Geological Surv)
http://www.sgu.se/sgu/sv/geologi/tektonik/seismik.html Bild på spridningszon, Island
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bergart Bilderna på de olika bergarterna
http://www.danmarkguiden.se/mon.php Bild på klint
http://www.astro.uu.se/~hoefner/pgal/p_got.html Bild på rauk
http://serc.carleton.edu/eyesinthesky2/week6/study_rivers_arcgis.html Meanderflod
http://earthasart.gsfc.nasa.gov/lena.html Bild på floden Lenas delta, från Nasa
http://www.destinationmallorca.se/mallorcas_grottor Bild på kalkstensgrotta, kemisk vittring
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vinter_i_lapporten.jpg Bild på Lapporten
http://www.teknokult.se/geologiska/geoligiskfakta/frostsprangning/frostsprangning.htm Bild på
sprucken stor sten
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ken Bild på sanddynor från Marocko
Subduktion