
Jordens inre
Jordytan
Jor Jordskorpan
Yttre manteln
Inre manteln
Yttre kärnan
Inre kärnan
Jordskorpan består av stora plattor,
som flyter ovanpå manteln.
Jordskorpans plattor
Plattor rör sig
A) Förkastningszon
B)
Spridningszon
C)
Kollisionszon
Förkastning
Kollisionszon och spridningszon
Spridningszon Island
Veckberg
Djuphavsgrav
Jordbävningar
Richterskalan mäter hur stort skalvet är
Tsunami
Olika typer av vulkaner
Kägelvulkan
Sköldvulkan