Instuderingsfrågor Namn: Hur gammal är jorden? Vilka olika delar är

Instuderingsfrågor
Namn: _____________________________
1. Hur gammal är jorden?
____________________________________________________________________________
2. Vilka olika delar är jorden uppbyggd av och vad har dessa för funktion?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Vad är skillnaden mellan en kontinental- och en oceanskorpa?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Vad var Pangea och när inträffade Pangea?
____________________________________________________________________________
5. Varför rör sig plattorna?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Vad händer i en spridningszon?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Vad händer i en subduktionszon?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Vad händer i en konvergenszon?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. Vilka typer av vulkaner finns och hur skiljer sig dessa från varandra?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
10. Vad är en jordbävning och vilka konsekvenser får den?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
11. Vad är en tsunami, hur orsakas den och vilka konsekvenser får den?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
12. Vad är Richterskalan och hur fungerar den?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
13. Vilka tre olika bildningssätt kan bergarter ha och hur uppkommer dessa?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
14. Beskriv en exogen kraft.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
15. Vad är ozonskiktet?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
16. Vad finns i de olika delarna i atmosfären?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
17. Vad är zenit?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
18. Varför har vi årstider?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
19. Vad är lågtryck?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
20. Vad är högtryck?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
21. Vad är en tropisk orkan?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
22. Vad är nederbörd?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
23. Varför kommer det nederbörd?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
24. Vad är växthuseffekten?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
25. Vad är översvämningar?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Lycka till vid provet tisdagen den 18/10!