Hotellfastigheter och kontor i huvudstäderna blir de nordiska

Pressmeddelande
STOCKHOLM – OSLO – HELSINGFORS – LONDON
[2017-02-06]
Hotellfastigheter och kontor i huvudstäderna blir de
nordiska vinnarna under 2017
Den nordiska fastighetsmarknaden kommer att vara fortsatt stark under 2017, enligt den nya rapporten
Real Estate Outlook 2017 från Pangea Property Partners. Vinnarna kommer att bli de segment som har
bäst hyrestillväxt. Det gäller framförallt kontor i Stockholm och Oslo, där bristen på lokaler driver på
fortsatta hyresökningar, samt välbelägna hotellfastigheter.
– Den starka efterfrågan på fastigheter som vi har sett senaste åren kombineras nu med fler motiverade säljare,
säger Mikael Söderlundh, partner och analyschef på Pangea Property Partners.
Säljarna är exempelvis fastighetsfonder som närmar sig slutet av sina investeringshorisonter, stora fastighetsbolag
som vill renodla sina bestånd och olika privata investerare som vill sälja innan marknaden eventuellt vänder. I tillägg
är det fortsatt säljfokus bland kommuner, egenanvändare och fastighetsutvecklare.
– Även internationella investerare kommer att göra vinsthemtagningar under 2017, men många globala fonder har
samtidigt hämtat in nytt kapital som skall investeras framöver, fortsätter Söderlundh.
Enligt rapporten kommer skillnaden i avkastningskrav mellan bättre och sämre fastigheter att öka under 2017.
Avkastningskraven på sekundära fastigheter stiger på grund av dyrare finansiering, medan avkastningskraven på
kvalitetsobjekt hålls nere tack vare stort köpintresse och förväntningar på fortsatta hyresökningar. Framförallt
kontorshyrorna i Stockholm och Oslo förväntas stiga under 2017.
– Det är en unik situation. I båda städerna kommer den totala kontorsytan att minska under de närmaste åren,
samtidigt som efterfrågan ökar, säger Joakim Arvius, projektledare och partner på Pangea Property Partners.
Prognosen för Stockholm är att nästan 300 000 m² kontorsyta kommer att konverteras till annan användning under
2017-2018. Det kan jämföras med den bedömda nyproduktionen för kontor som ligger runt 220 000 m².
– Kontorsytan som försvinner är visserligen sämre än nyproduktionen, så det är inte helt jämförbart, men bidrar
ändå till en obalans och fortsatt press på hyrorna. Vakansgraden är redan rekordlåg, fortsätter Arvius.
Hyresbostäder förväntas också bli en vinnare under 2017 med ökade intäkter tack vare högre inflation och
uppgraderingar i bestånden. Förutsättningarna ser även bra ut för hotellsektorn med stigande beläggningsgrader och
rumspriser i de flesta större städerna i Norden.
– Investerarna börjar gradvis få upp ögonen för hotellfastigheter som en attraktiv investering med långa hyresavtal,
låg vakansrisk och stabila kassaflöden, säger Bård Bjølgerud, VD och Partner på Pangea Property Partners.
Real Estate Outlook 2017 är en ny rapport om den nordiska fastighetsmarknaden producerad av Pangea Property
Partners. Under veckorna framöver kommer rapporten att presenteras för ett 80-tal större fastighetsinvesterare i
och utanför Norden.
För att få mer information eller boka ett individuellt möte, kontakta:
Mikael Söderlundh, analyschef och partner
+46 73 770 77 90, [email protected]
Joakim Arvius, projektledare och partner
+46 709 79 84 44, [email protected]
Bård Bjølgerud, VD och partner
+47 484 08 080, [email protected]
Bilagor:





Diagram: Transaktionsvolym i Norden, 2007-2017F
Diagram: Direktavkastning kontor i de nordiska huvudstäderna, 2007-2017F
Diagram: Hyra kontor i de nordiska huvudstäderna, 2007-2017F
Diagram: Nyproduktion kontor vs konverteringar i Stockholm, 2016-2018F
Foton
Om Pangea Property Partners
Pangea Property Partners är en oberoende nordisk rådgivare inom fastighetstransaktioner och fastighetsrelaterad
corporate finance. Vi har kontor i Stockholm, Oslo och London med över 30 medarbetare. Dessutom har vi ett
strategiskt samarbete med Mrec i Finland. Sedan 2010 har vi varit rådgivare i över 300 transaktioner med ett
underliggande fastighetsvärde som överstiger 25 miljarder euro. Uppdragen omfattar försäljningar och förvärv samt
stora bolagstransaktioner, kapitalresningar och finansieringsuppdrag. För att abonnera på våra marknadsanalyser,
besök www.pangeapartbers.se/analys.