Svar till jordens krafter

advertisement
Jordens krafter
1. Ca. 5 miljarder år
Big bang, gasmoln, glödande klot som svalnade till mark.
2. Jordskorpan är olika tjock på olika ställen. Jordskorpan
förändras hela tiden. Det är det tunnaste lagret på jorden.
3. Jordskorpan, manteln, yttre kärnan och inre kärnan.
4. Pangea var när allt land satt ihop i en enda kontinent.
Plattor är jordskorpan som är uppdelad i många delar som ett
pussel.
Kontinentaldrift är plattorna som rör sig i förhållande till
varandra och det är den smälta stenen i manteln som sätter
plattorna i rörelse.
5. Endogena: Inre krafterna.
Exogena: Yttre krafterna.
6. Det är vulkaner och jordskalv.
7. Plattorna krockar, glider isär. När plattorna rör sig i
förhållande till varandra.
8. Seismograf heter instrumentet och skalan heter Richterskala.
9. Nej det kan vi inte på ett bra sätt.
10.
San Andreas i USA.
11. Det finns längst med Asiens-, Nordamerikas- och Sydamerikas
kuster.
12.
Sköldvulkaner har lugna utbrott.
Kägelvulkaner har våldsamma utbrott.
13.
När trycket i jorden blir högt får vulkanen utbrott och då
släpps trycket ut.
14.
Magma: smält sten i jordens mantel
Lava: När magman kommer ut i ett vulkanutbrott.
15.
Hade utbrott 1883. Smällen hördes 480 mil bort. Utlöste
en tsunamivåg. Största utbrottet vi känner till.
16.
Utbrott 1902. Bara 2 överlevde på hela ön. Våldsamt
utbrott.
17.
Vind, vatten, is och människan.
18.
Ca. 1 meter på 22000 år.
19.
Uppkommer är det är stora temperaturskillnader t.ex. i
ökenområden.
20.
Kolsyra som finns i regn löser upp kalkstenen och då bildas
grottor.
21.
Den tar med sig bördig jord ut i havet.
22.
Vi hugger ner skog.
Vi odlar marken för hårt.
Vi släpper ut utsläpp som påskyndar nedbrytningen.
Download