Den omöjliga matten
En skådespelare i komedifacket som ägnar helgerna åt fotboll
och gärna sitter på någon bar. En matematikprofessor från
Oxford som älskar sitt ämne. Vad händer när de två möts?
Kan den passionerade professorn tända ett intresse hos
skådespelaren som tycker att matematiken är fasansfullt
tråkigt?
Ordet ”matematik” kommer från det grekiska ordet för vetenskap.
Matematik är läran om abstrakta kvantiteter, strukturer och
mönster. Matematiken består av olika metoder för att beskriva och
analysera abstrakta samband, och kunskap i form av redan bevisade
resultat. Viktiga områden är aritmetik, talteori, algebra, analys,
geometri, topologi, mängdteori och statistik, bland många andra.
Matematiken är helt abstrakt och skiljer sig på så sätt från
naturvetenskap. Dock används den inom flera vetenskaper som
exempelvis naturvetenskapliga som ett verktyg för att formulera och
lösa problem.
Speltid: 52 min.
Från: 13 år
Ämne: Matematik
Originaltitel: Why maths
doesn’t add up
Produktion: Education Publishers LLP/BBC, Storbritannien,
2010
Svensk version:
Filmo, 2011
Ansvarig utgivare:
Bertil Sandberg
Filmnr: 71868
Nyckelord
Grammatik
Poesi
Universums utseende
Den fjärde dimensionen
Primtal
Bernhard Riemann
Riemanns graf
Bevis
Natur
Regelbundenhet
Oregelbundenhet
Millennieproblemen
Aktiviteter före visning
Vad är matematik för dig? Är det kul, lätt, nyttigt, svårt eller
obegripligt? Diskutera!
Vad har man för nytta av matematik, tror du? Ge några exempel
på vardagsnära situationer där man har/har haft god hjälp av
matematiken. Diskutera i klassen!
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Den omöjliga matten
Frågor efter visning
1. Vad är ett primtal?
Internetkällor
• http://sv.wikipedia.org/wiki/Matematik - Wikipedia
om matematik
2. Hur bevisar man att det finns oändliga antal
• http://matmin.kevius.com/ - matteordbok
• http://sv.wikipedia.org/wiki/Matematikens_historia -
primtal?
3. Varför talar man om ”absoluta bevis” inom
om matematikens historia
matematiken?
• http://www.forskning.se/temaninteraktivt/
4. Vem var Euklides
teman/matematik/matematikipraktiken/
matematikensanvomraden/matematikenshistoria.
4.6918be83118f5e969e380001002.html - mer om
matematikens historia
5. Vad har en munk med universum att göra?
Aktiviteter efter visning
Resonera kring universums utseende och Alans och
Marcus teorier kring hur de bör kunna se sig själv och hur
ljuset kommer tillbaka.
Ta reda på mer om de sju millennieproblemen! Välj ut ett
av dem och fördjupa dig i ämnet.
• http://sv.wikipedia.org/wiki/Primtal - om primtal
• http://www2.math.su.se/matematik/exempel/tal/
primtal.html - de första 1000 primtalen
• http://sv.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Riemann - om
Bernhard Riemann
• http://sv.wikipedia.org/wiki/Millennieproblemen om millennieproblemen
• http://www.ehinger.nu/undervisning/index.php/
Fördjupa dig i något av de matematiska problem som
diskuteras i filmen, som t.ex. den fjärde dimensionen
eller Riemanns graf. Jobba gärna tillsammans i mindre
grupper och sätt er in i vad det hela handlar om. Lycka
till!
nyheter/2619-skoenheten-i-matematiken-i-naturen.
html - om kopplingen mellan matematik och naturen
• http://www.google.se/#sclient=psy&hl=sv&q=m
atematik+%2B+naturen&aq=f&aqi=&aql=&oq=
&pbx=1&fp=db5544e07506e94a – uppsatser om
matematiken i naturen
Boktips!
”Fermats gåta” av Simon Singh. Boken är både rolig och
spännande och handlar om hur ett av världens svåraste
matematiskproblem löstes.
• http://sv.wikipedia.org/wiki/Fraktal - om fraktaler
• http://www.webbmatte.se/ - stöd och hjälp för
matte
•
•
•
•
•
•
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
www.dn.se - Dagens nyheter
http://www.dnskola.se/ - Dagens nyheters skolsajt
www.wikipedia.se – Bra nätencyklopedi
www.filmo.se
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se