Livets energi

advertisement
Livets energi
Universums grundläggande komponent är energi. Energi
står bakom all förändring, förvandling och rörelse. Till och
med materia själv är ingenting annat än koncentrerad energi. På ett filosofiskt plan är ALLT energi. Livet fordrar ett
konstant tillflöde av energi och hur energin tillverkas, lagras
och utnyttjas visar denna film.
INLEDNING
Det finns många exempel på energiomvandling – här är en kort
förklaring till några av dem som filmen tar upp.
Fotosyntes – från solenergi till socker
Vissa arter tar upp energi genom fotosyntes. Processen äger
rum längst inne i cellerna, tack vare ett pigment som heter
klorofyll. Molekylen absorberar solljusets energi och sätter
igång sitt dagliga mirakelarbete med att förvandla oorganisk
materia till organiska ämnen. Det gör den tack vare en process
som omvandlar ljusenergi till kemisk energi. Tack vare solen
omvandlas enkla vattenmolekyler i jorden och koldioxid i luften till
komplexa sockermolekyler: solenergi som är packad och klar att
användas av växter och andra levande varelser.
Fakta
Produktion: NEAR S/A, Spanien
Längd: 29 min
Från: 12 år
Ämne: Biologi
Filmnr: 70498
ATP – energi genom maten
Energi som utvinns ur mat, eller lagras, förbrukas med hjälp
av ett kemiskt mellanled. Det här mellanledet består av små
energimolekyler som kallas ATP. De fungerar som batterier som
kan laddas för att användas senare, till exempel för att spänna
muskler eller tillverka proteiner. Varje sekund laddas och urladdas
tusentals ATP-molekyler i kroppens celler. ATP är en av livets
viktigaste molekyler. Den finns med i alla energiprocesser hos alla
levande varelser.
Energin i våra kroppar
Kroppens vävnad och organ består av miljarder celler. Det är i
dem som de biologiska processer som gör livet möjligt äger rum.
I cellernas inre sker tusentals kemiska reaktioner varje sekund.
Mitokondrier omvandlar mat och syre till elektrisk energi. Alla
levande varelser behöver elektricitet för att fungera. Kroppen
använder framför allt energin till att ständigt reparera sig själv. Det
mesta av den energi våra celler får kommer i grund och botten
från två källor: socker och fett. All vår vävnad och alla våra organ
kan använda sig av båda energikällorna, med ett enda undantag:
hjärnan, som enbart drivs av glukos.
NYCKELORD/TEMAN
Energi
Livsnödvändig
Omvandling/förändring
Rörelse
Föda
FILMO
Box 6014 • SE-171 06 Solna • SWEDEN • Phone: +46 (0)8-445 25 50 • Fax: +46 (0)8-445 25 60
E-mail: [email protected] • www.filmo.se • VAT. no: SE5565565925
Livets energi
Reparation
Drivkraft
Fotosyntes
Bakterier
Celler
Molekyler
ATP
Mitokondrier
AKTIVITETER FÖRE VISNING
Diskutera i klassen: Vad tänker ni på när du hör
ordet ”energi” – ge några exempel.
Frågor efter visning
1. Ge exempel på några av de energiprocesser
som filmen tar upp.
2. Varför åldras vi?
3. När upphör energiomvandlingen i en kropp?
4. Vad innebär fotosyntesen?
5. Ge ett exempel på organismer som kan överleva
i extrema miljöer.
INTERNETKÄLLOR
http://sv.wikipedia.org/wiki/Energi - om energi
http://www.miljoportalen.se/energi - olika sorters
energi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Adenosintrifosfat - läs
mer om ATP
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bakterier - mer om
bakterier
http://www.pfizer.se/default____7407.aspx - om
bakterier
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fotosyntes - om
fotosyntesen
http://hem.passagen.se/naturkunskapen/
fotosyntes_och_cellandning.htm - om fotosyntes
och cellandning
http://susning.nu/Fotosyntes - om fotosyntesen
http://www.google.com - användbar sökmotor
http://www.forskning.se - den mesta om mycket
http://lankskafferiet.skolutveckling.se länkskafferiet
http://www.filmo.se
AKTIVITETER EFTER VISNING
Ta reda på mer om hur ATP fungerar och dess
betydelse för människokroppen.
Läs på och lär dig hur fotosyntesen fungerar.
Hur får vi människor energi till våra celler – det blir
din uppgift att ta reda på!
Lär dig mer om prokaryoternas och eukaryoternas
underbara värld.
FILMO
Box 6014 • SE-171 06 Solna • SWEDEN • Phone: +46 (0)8-445 25 50 • Fax: +46 (0)8-445 25 60
E-mail: [email protected] • www.filmo.se • VAT. no: SE5565565925
Download