Hjärtat och blodomloppet

advertisement
Hjärtat och blodomloppet
Hjärtat är bokstavligen människokroppens centrum. Varje
dygn slår denna muskel ungefär hundratusen slag för att vi
ska överleva. Filmen tar med oss in i kroppen och skildrar
med hjälp av grafik precis hur hjärtat och blodomloppet
fungerar. Du får också veta mer om sårläkning och hur
hjärta och blodomlopp fungerar hos olika djur.
INLEDNING
Kroppen består av en massa blodkärl. Faktum är att om man
skulle knyta ihop alla blodkärl i kroppen till ett enda skulle det
sträcka sig ett helt varv runt jorden!
Hjärtat är kroppens viktigaste muskel. Dess kretslopp förser
kroppen med livsnödvändigt syre och näring, rensar bort avfall,
sprider hormoner och hjälper kroppens immunförsvar. Hjärtat slår
alltid, detta kallas för puls. Visste du att ett hjärta slår ungefär tre
miljarder gånger under en människas liv?
Fakta
Produktionsland: Tyskland
Längd: 12 min
Från: 11 år
Ämne: Biologi, Människan
Filmnr: 70988
Kraften som skapas när hjärtat slår kallas för blodtryck. När man
vilar behöver inte hjärtat arbeta så hårt, då ligger pulsen på
ungefär 60-80 slag per minut. När man anstränger sig får hjärtat
arbeta hårdare och då ökar pulsen som då kan ligga på närmare
200 slag per minut.
Genom att leva sunt och äta bra tar man väl hand om sitt hjärta,
som då håller sig friskt och hjälper dig att leva ett längre och
friskare liv.
NYCKELORD
Hjärta
Blod
Vener
Artärer
Kretslopp
Blodkärl
Muskler
Blodkroppar
AKTIVITETER FÖRE FILMEN
1. Studera en modell av ett hjärta. Plocka isär delarna, se hur
det ser ut inuti och fundera över hur de olika delarna hänger
samman.
2. Testa din puls. Sitt ner och andas vanligt. Tryck två fingrar
mot handleden, det du känner är en våg av blod som sköljer
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Hjärtat och blodomloppet
genom artären varje gång ditt hjärta slår.
3. Nu kan du stå upp, hoppa upp och ner några
gånger tills du börjar känna dig varm. Testa att
ta pulsen igen. Märker du någon skillnad?
FRÅGOR EFTER FILMEN
1. Beskriv skillnaden mellan vener och artärer.
2. Hjärtat pumpar ut blodet i kroppen. Vad
transporterar det vidare i kretsloppet?
3. Vilka olika delar består ett människohjärta av?
4. Förklara hur det ser ut inuti blodkärlen.
5. Vad är blodets huvuduppgift?
AKTIVITETER EFTER FILMEN
1. Ta reda på hur mycket blod en vuxen människa
har i kroppen. Jämför med hur mycket blod en
baby eller att barn har i sin kropp.
2. Ditt hjärta är ungefär lika stort som din
knutna näve. Testa att knyta näven och jämför
storleken med dina klasskompisar och din
lärare.
INTERNETKÄLLOR
http://www.forskning.se – Det mesta om mycket
http://www.kunskapsbanken.su.se/FragorSelect.
asp – Uppslagsverk med frågor om det mesta.
http://lankskafferiet.skolutveckling.se –
Länkskafferiet
www.ne.se – Nationalencyklopedin
http://www.ettamneomlivet.nu/pdf/hjartat.pdf –
Informationsblad om hjärtat.
http://www.ribbit.se/redaktionellt/snabbfakta/
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Hj%C3%A4rtat.pdf – Tio snabba fakta om hjärtat.
http://www.apoteket.se/rd/d/4629 – Apotekets fakta
om hjärt- och kärlsjukdomar.
http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.
asp?CategoryID=17643 – En artikel av
sjukvårdsrådgivningen.
http://www.geblod.nu – Sveriges blodcentralers
samlade hemsida.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pacemaker – Wikipedias
informationssida om pacemaker.
http://www.pacemaker-info.se/ – Här kan du läsa
allt om pacemaker och hur det är att leva med en.
http://www.sjm.se/upl/files/867.pdf – Information
till användare och anhöriga till användare av
pacemaker.
Download