Marknadsföring 1 - analys och strategi

advertisement
Marknadsföring 1 - analys och strategi
”Allting går att sälja med mördande reklam” är kanske inte
helt sant… Men oavsett vad du själv tycker är reklam och
marknadsföring en del av vår vardag – på gott och ont. Den här
filmen svarar på frågan vad reklam är och du får veta mer om
marknadsföringens viktigaste principer. Dessutom lär du dig om
analysens betydelse, planering och strategi samt får ett praktiskt
exempel på marknadsföring där allt detta tillämpats.
Inledning
”Syns jag så finns jag”. Detta talesätt blir alltmer sant i en värld där
vi dagligen utsätts för massor med reklam av olika slag; i tidningar,
radio, tv, internet och på stan. Även i hemmet får vi dagligen stora
högar av reklamutskick som alla skriker ut sitt budskap. Sätten att
kommunicera är oändliga. Det verkar helt enkelt som att vi inte kan
komma undan.
Vissa kommunikatörer når ut bättre än andra, men vad är bra reklam
och hur gör man för att vinna konsumenternas uppmärksamhet?
Till att börja med behöver man så klart en bra produkt, utan den
spelar det ingen roll om man har den bästa reklamen i världen, den
kommer ändå inte att sälja.
Speltid: 27 min.
Från: 15 år
Ämne: Ekonomi, Samhällskunskap
Originaltitel: Marketing I
Produktion: GIDA, Tyskland,
2010
Svensk version:
Filmo, 2011
Ansvarig utgivare:
Bertil Sandberg
Filmnr: 71668
Sen gäller det att sticka ut från mängden, att differentiera sig från
sina konkurrenter genom smart, annorlunda eller kanske rolig
marknadsföring. Man måste helt enkelt fånga mottagarens intresse.
Då kommer nästa fråga: Vem är egentligen mottagaren? Kan jag
marknadsföra en produkt och förvänta mig att vem som helst
kommer att köpa den? Om det gäller mjölk är svaret ”ja”. I annat
fall måste man göra en så kallad målgruppsanalys. Det innebär att
man tar reda på vilka som kan tänkas köpa varan och sedan anpassa
marknadsföringen därefter. Är målgruppen ung kan internet vara en
bra marknadsföringsplats, vänder man sig till äldre personer kanske
detta inte är optimalt.
Det gäller alltså att kunna styra marknadsföringen efter målgruppen
för att bli så lönsamma som möjligt. Därför behövs tydliga mål,
kunskap om marknaden och en tydlig struktur. Och en vass pitch så
klart!
Nyckelord
Marknadsföring, reklam, produkter, önskningar, behov, målgrupp,
varumärke, lönsamhet, trovärdighet, konsumenter, marknad, analys,
konkurrenskraft, köpbeteende, planering, strategi, positionering
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Marknadsföring 1 - analys och strategi
Aktiviteter före visning
Dela in er i smågrupper och diskutera hur ni upplever
reklam. Har du någon gång känt dig påverkad av reklam?
Vad är bra respektive dålig reklam? Vilken målgrupp tror
du att olika reklamer vänder sig till?
Jämför två olika reklamer och fundera på vilka
målgrupper de riktar sig till. Hur marknadsför sig olika
företag till olika målgrupper, exempelvis schampo? Samla
exempel på reklam från tidningar, eller skriv ut exempel
från nätet där det tydligt framgår till vilken målgrupp man
vänder sig. Gå sedan igenom resultatet i klassen. Frågor efter visning
1. Vad är reklamens huvudmål?
2. Vilka fyra grundprinciper bör reklam utformas
efter för att bli framgångsrik på lång sikt?
3. Hur ser de olika stegen för marknadsföringsprocessen ut?
4. Vilka frågor bör ett företag ställa sig vid analysen
av sina egna egenskaper och förmågor?
Internetkällor
http://bloggar.se/ - här kan du söka på bloggar om
marknadsföring
http://www.bloggtoppen.se/ - här kan du söka på bloggar
om marknadsföring
http://www.blogg.se/ - här kan du söka på bloggar om
marknadsföring
http://www.joinsimon.se/ - en blogg om SEO, sociala
medier och marknadsföring
http://www.konsumentverket.se/Lag-ratt/Lagar/Ommarknadsforingslagen/ - konsumentverkets sida om
”Allting går att sälja med mördande reklam” är kan
marknadsföringslagen
helt sant… Men oavsett vad du själv tycker är rekla
http://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadsf%C3%B6ring
– en
marknadsföring en del av vår vardag – på gott och
artikel om marknadsföring
http://www.marknadsforing.se/
en sidapå
omfrågan vad reklam är och
Den här filmen- svarar
marknadsföring och
marknadsföringstips
får veta mer om marknadsföringens viktigaste prin
www.google.se - användbar
Dessutom sökmotor
lär du dig om analysens betydelse, plan
www.ne.se - nationalencyklopedin
strategi samt får ett praktiskt exempel på marknad
www.dn.se - Dagens
därnyheter
allt detta tillämpats.
http://www.dnskola.se/ - Dagens nyheters skolsajt
http://lankskafferiet.skolverket.se - länkskafferiet
Studiehandledning
finns att ladda ner från www.filmo.se.
www.scb.se - Statistiska
centralbyrån
www.filmo.se
Producent: © Gida
Svensk distribution: ©Filmo, 2010 • Ansvarig utgivare: Bertil Sandberg
5. Vad påverkar den faktiska köpkraften?
Längd: 27 min • Från: 15 år • Ämne: Ekonomi • Svenskt tal
6. Vad ska man i stora drag ta reda på när man
undersöker potentiella kunders köpbeteende?
Aktiviteter efter visning
Jämför två konkurrerande företag och ta reda på deras
styrkor respektive svagheter. Gör en SWOT-analys för de
båda företagen och jämför sedan resultatet.
Jämför reklam från olika årtionden. Kolla t.ex. WWreklam på Youtube. Hur har det förändrats genom
åren? Hur tror du att det kommer att se ut i framtiden.
Diskutera i klassen.
Dela in er i grupper om 5 personer. Varje grupp ska nu
göra sin egen reklam, antingen i form av reklamfilm som
ni kan spela upp inför klassen, eller utforma er egen
reklam. Välj en produkt ni vill marknadsföra och ta sedan
hänsyn till det ni fått lära er från filmen.
Programinnehållet på DVD skivan är skyddat enligt upphovsrättslagen.
Det är inte tillåtet att kopiera programmet – inte ens för privat bruk.
www.filmo.se
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Download