Optik - om ljuset och dess egenskaper

Optik - om ljuset och dess egenskaper
Vad är egentligen ljus? Det som värmer oss i ansiktet eller lyser upp
vår tillvaro en mörk natt? Och vad har ljuset med fullmånen att göra?
Lär dig mer om ljus och optik! Du får veta mer om bl.a. naturliga och
konstgjorda ljuskällor, hur man gör osynligt ljus synligt och se hur
en skuggteater fungerar. Dessutom lär du dig att förstå hur ljusets
reflektioner fungerar.
Inledning
»I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom,
djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet.
Gud sade: ›Ljus, bli till!‹ Och ljuset blev till.« Denna Bibelvers är ungefär
3000 år gammal och visar därmed hur betydelsefullt ljuset har varit
för människorna sedan vårt släktes begynnelse. Med det som redskap
uppfattar vi världen omkring oss. Ljus ses som något gott och mörker
som något farligt.
Ljuset är också en av universum mest betydelsefulla företeelser.
Einstein visade hur dess hastighet styr över tid och rum. Astronomerna
har hittat det äldsta spåret av Big Bang: det uttänjda ljus som är den
kosmiska bakgrundsstrålningen. Ljuset från solen värmer vår jord och
driver fotosyntesen hos växterna, den biologiska process som skapar
det syre vi andas.
Speltid: 20 min.
Från: 10 år
Ämne: Fysik
Originaltitel: Optik I
Produktion: Focus Multimedia,
Tyskland, 2009
Svensk version:
Filmo, 2010
Ansvarig utgivare:
Bertil Sandberg
Filmnr: 71718
Den gren av fysiken som studerar ljuset kallas optik. Den uppstod under
medeltiden när man lärde sig slipa genomskinligt glas och upptäckte
hur ljuset böjdes och bröts i dessa. Den här filmen presenterar ljusets
grundläggande egenskaper och hur vi använder det för att överleva i
och förstå vår värld.
Nyckelkord
Ljus, mörker, värme, solen, månen, elektricitet, kosmos, skuggor, laser,
spegel, reflexion
Aktiviteter före visning
Kom på ordspråk som har med ljus och mörker att göra.
Vem var Galileo Galilei och varför är han betydelsefull för optiken?
Ta reda på vilken roll artificiell belysning har spelat i Sverige från
1700-talet tills idag.
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Optik - om ljuset och dess egenskaper
Frågor efter visningen
1. Hur uppstår ljus i många artificiella ljuskällor,
som eld och glödlampor?
2. Hur lyser solen? Hur lyser månen? Vad är skillnaden?
3. Hur stor är ljusets hastighet?
4. Hur kommer det sig att månen ser olika ut i skyn
vid olika tidpunkter?
5. Vad säger reflexionslagen om infallande och
reflekterade ljusstrålar?
Aktiviteter efter visningen
Besök rymdavdelningen på ett naturhistoriskt museum
och se hur betydelsefullt ljuset är för allt som finns i
kosmos.
Bygg en enkel kikare med linser och papprör.
Ta reda på hur automatiska dörröppnare i butiker
fungerar. Används något slags ljus där?
Internetkällor
www.nrm.se/sv/meny/besokmuseet/cosmonova/
upptackuniversumastronomiochrymden.2275.html –
Naturhistoriska Riksmuseets länksida för astronomi och
optik.
http://www.peterenglund.com/textarkiv/blahimlen.
htm – historikern Peter Englund skriver om solskenet och
samhället
http://slottsskogsobservatoriet.se – ett astronomisk
observatorium i Göteborg
www.observatoriet.kva.se/ – ett astronomimuseum i
Stockholm
www.teknikspanarna.se/undersida/0128/7/127 –
portalsida för svenska science centers för skolbarn från
Norrland till Skåne
www.teknikverkstan.se/www/externa/verkstad.nsf –
Teknikverkstan i Falun
vetenskapenshus.se/ – Vetenskapens hus i Stockholm
www.tomtit.se – Experimentellt teknikcenter i Södertälje
www.tekniskamuseet.se – Tekniska museet i Stockholm
http://www.rymdbolaget.se – Sveriges ledande företag
när det gäller rymdteknik
www.esa.int/esaKIDSen/– europeiska rymdmyndigheten
ESA har en sajt för skolbarn
www.nasa.gov/audience/forstudents/index.html – USA:s
rymdmyndighet NASA har en sajt för skolelever
www.ne.se – Nationalencyklopedin
www.google.se – Användbar sökmotor
www.wikipedia.se – Nätencyklopedi
www.dnskola.se – Dagens nyheters skolsajt
www.filmo.se – Filmos hemsida
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se