Optik 2

advertisement
Optik 2
Ljus är egentligen osynligt. Därför kan det också luras och få oss
att se saker som inte finns där... Och vad har ljus att göra med hur
isbjörnar håller sig varma? Den här filmen tar bland annat upp olika slags ljusfenomen, hur
ljusledare fungerar, och hur tillverkning av linser går till. Dessutom
får du veta mer om kameror, synfel, prismor och regnbågar.
Inledning
Synligt ljus är en form av elektromagnetisk strålning. Genom att ögat
är känsligt för strålning i ett visst intervall kan vi se vår omgivning. När
ljuset från en ljuskälla reflekteras mot olika föremål i vår omgivning
återkastas vissa våglängder av strålningen, och vi kan uppfatta
föremålens färger och former med ögonen. Den gren av fysiken som
studerar ljuset kallas optik. Den uppstod under medeltiden när man
lärde sig slipa genomskinligt glas och upptäckte hur ljuset böjdes och
bröts i dessa. Inom optiken förklaras de optiska fenomen som kan
uppträda.
Speltid: 34 min.
Från: 13 år
Ämne: Fysik
Originaltitel:
Optik 2
Produktion:
©
Focus Multimedia, 2011
Svensk version:
©
Filmo, 2012
Ansvarig utgivare:
Bertil Sandberg
Filmnr: 7221
Optiken brukar vanligen beskrivas som det synliga, det infraröda
och det ultravioletta ljusets uppträdande. Men eftersom ljuset
är en elektromagnetisk vågrörelse, uppträder liknande fenomen
med röntgenstrålning, mikrovågor, radiovågor och andra former av
elektromagnetisk strålning. Vissa optiska fenomen kan bara förklaras
genom ljusets kvantegenskaper. Optiken spänner därför över både
klassisk fysik och kvantfysik. Modern optik är en term som används
för att beskriva de områden av optisk vetenskap och ingenjörskonst
som blev populära under 1900-talet, som till exempel laser, holografi,
radiometri och fotometri.
Nyckelord
Osynlig
Brytning
Reflektion
Ljusledare
Endoskop
Glasfiber
Totalreflektion
Lins
Kamera
Bländaröppning
Strålgång
Ögonlins
Ögat
Regnbågshinna
Närsynthet
Långsynthet
Prisma
Regnbåge
Spektralfärger
Färger
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Optik 2
Additiv färgblandning
Internetkällor
Aktiviteter före visning
http://www.human-academy.com/vetenskaper/
naturvetenskap/optik.asp - fakta om optik
Vad tror ni att begreppet “optik” handlar om?
Diskutera i klassen!
Vilka slags ljusfenomen kan ni komma på att det finns?
Skriv upp nyckelorden på tavlan.
Hur många i klassen har synfel? Räck upp en hand!
Frågor efter visning
1
Beskriv hur ett ljusfenomen där ljuset bryts kan se ut.
2
Beskriv övergripande vad ett endoskop är.
3
Vad finns det för likheter mellan en kamera och ett öga?
4
Beskriv hur en isbjörn håller sig varm.
5
Vilka färger måste man blanda för att få fram vitt?
http://skolarbete.nu/skolarbeten/optik-och-ogat/ optik och ögat
http://www.tefy.se/mp3_fysik_lpo2.htm - uppgifter
om optik
http://slottsskogsobservatoriet.se – ett astronomisk
observatorium i Göteborg
www.observatoriet.kva.se/ – ett astronomimuseum i
Stockholm
www.teknikspanarna.se/undersida/0128/7/127 –
portalsida för svenska science centers för skolbarn från
Norrland till Skåne
www.teknikverkstan.se/www/externa/verkstad.nsf –
Teknikverkstan i Falun
www.vetenskapenshus.se/ – Vetenskapens hus i
Stockholm
www.tomtit.se – Experimentellt teknikcenter i
Södertälje
Aktiviteter efter visningen
www.tekniskamuseet.se – Tekniska museet i Stockholm
Gör några experiment med olika slags ljusbrytningar.
Upprepa gärna filmens experiment, eller hitta på egna
(på internet finns många förslag!).
www.esa.int/esaKIDSen/ - europeiska
rymdmyndigheten ESA har en sajt för skolbarn
Ta reda på mer! Hur fungerar egentligen ögats syn?
Kolla även upp olika slags synfel och vilka slags linser
som krävs för att avhjälpa dem. Redovisa på valfritt
sätt.
www.wikipedia.se - bra sökmotor I
Dags för ett fotouppdrag i naturen! Använd
systemkamera. Experimentera med minst 3 olika
motiv, där ni ändrar bländaren och/eller utnyttjar det
naturliga ljuset och skuggorna. Beskriv hur ni gjorde
och vad som hände.
www.nasa.gov/audience/forstudents/index.html –
USA:s rymdmyndighet NASA har en sajt för skolelever
www.google.se - bra sökmotor II
http://wikiskola.se/ - olika undersökningar och
experiment du kan pröva själv
http://www.thefactlab.com/ - DN:s fakta och statistik
som du kan laborera själv med
www.ne.se - Nationalencyklopedien
http://www.lankskafferiet.org/ - Länkskafferiet
www.filmo.se - Filmos hemsida
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Download