Och naturen skapade människan

advertisement
Och naturen skapade människan
Naturen brukar spela en blygsam biroll när historikerna analyserar
mänsklighetens utveckling. Ändå har naturkrafterna gång på gång
haft avgörandet när mäktiga civilisationer blomstrat eller gått
under. Denna BBC-serie handlar om naturens roll som skapare av
historia.
”Och naturen skapade människan” 1 – Jordens inre
Jordens inre är uppdelat i olika lager. Det yttersta lagret består av en
fast skorpa, därefter följer en trögflytande mantel, en betydligt mer
lättflytande yttre kärna och en fast inre kärna. Vid planetens innersta
delar kan temperaturen nå ligga runt cirka 6 700°C.
En del av jordskorpan utgörs av kontinentalplattor. Det finns sex större
kontinentalplattor och minst 6 mindre plattor. Kontinentalplattorna rör
sig hela tiden, även om det oftast sker mycket långsamt. Vid gränserna,
där plattorna ”skaver mot varandra” kan det uppstå bl.a. jordbävningar,
vulkanutbrott, uppbyggande av bergskedjor och djuphavsgravar.
Speltid: 51 min.
Från: 13 år
Ämne: Biologi
Originaltitel: How Earth Made
Us -1
Produktion: BBC Worldwide,
Storbritannen, 2010
Närmare 75 procent av kontinenternas ytor består av sedimentära
bergarter, men de står bara för omkring 5 procent av jordskorpan.
Metamorfa bergarter är en grupp bergarter som bildas då magmatiska
eller sedimentära bergarter utsätts för höga tryck och temperaturer.
Detta kan till exempel ske genom att de trycks djupare ned i
jordskorpan. De stora tryck- och temperaturförändringarna innebär att
bergartens mineralsammansättning ändras och bergarten genomgår
metamorfos. Exempel på metamorfa bergarter är gnejs, amfibolit,
glimmerskiffer, kvartsit och marmor.
Svensk version:
Sverige Television
Svensk distribution:
Filmo, 2011
Ansvarig utgivare:
Bertil Sandberg
1. Inre kärnan
2. Yttre kärnan
3. Undre manteln
4. Övergångszon
5. Yttre manteln
6. Jordskorpan
Filmnr: 71998
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Och naturen skapade människan
Nyckelord
Naicagruvan
Kristaller
Timna
Koppar
Brons
Järn
Förkastningszoner
Lutöknen
Kanater
Petra
Hierapolis
Minoiska bronsålderskulturen
Marin stormakt
vulkanutbrott
San Andreas-förkastningen
Istanbul
Aktiviteter före visning
Fundera över filmens titel. Vad tror du ”Och naturen
skapade människan” syftar på? Vad tror du att filmen
kommer att handla om?
Jorden är den plats som vi lever på. Vilka
förutsättningar för liv finns det? Vilka förutsättningar
krävs för att vi ska kunna leva våra liv som vi gör det
idag (t.ex. infrastruktur, värme m.m.)
Frågor efter visning
1. Hur bildades kristallerna i Naicagruvan
i Mexiko?
2. Vilken metall får man om man blandar
koppar med tenn?
3. Vad är kanater för någonting och hur
används de?
4. Vad är gemensamt för städerna Petra och
Hierapolis?
5. Kan du nämna några av dagens storstäder
som ligger längs farliga förkastningszoner?
Aktiviteter efter visning
Ta reda på mer om jordens uppbyggnad! Hur ser vår
planet egentligen ut, inifrån och ut?
Välj ett av de teman som filmen tar upp och ta reda på
mer om det! Redovisa på valfritt sätt, t.ex. genom en
hemsida, en utställning, ett föredrag eller en uppsats.
Internetkällor
http://www.nrm.se/ - Naturhistoriska Riksmuseet
http://www.naturvetenskap.org/ - källa till kunskap om
naturvetenskap
http://faktabanken.nu/natfrag.htm - ställ frågor kring
naturvetenskap
http://www.forskning.se/naturvetenskapteknik.4.aae1
aa51132473084980004503.html - diverse nyheter om
naturvetenskap
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jorden - om jorden
http://www.ne.se/lang/jorden - mer om jorden
http://www.solsystemetenligtmolle.se/planet/tellus/
tellus_fakta.html - fakta om jorden
http://norah4history.wordpress.com/2009/04/25/
fakta-om-jorden/ - mer fakta om jorden
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
www.dn.se - Dagens nyheter
http://www.dnskola.se/ - Dagens nyheters skolsajt
www.wikipedia.se – Bra nätencyklopedi
www.filmo.se
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Download