Här är din kropp – Allergi

Här är din kropp – Allergi
I kroppen finns ett inbyggt försvar mot främmande
angripare. Ibland reagerar dock kroppen starkare än den
behöver och då kan samma försvar innebära livsfara.
Phoebe är på besök hos en gammal pojkvän i Florida. Hon
vet inte att hennes kropp kommer att utsätta henne för en
av de värsta semestrar hon upplevt. För Phoebe kommer
för mycket sol, hundhår och getingstick innebära allt från
obehag till direkt livsfara..
Fakta
INLEDNING
Allergi är symtom eller sjukdom som uppstår när människor och
djur är ”överkänsliga” mot ett visst främmande ämne (allergen).
Omkring hälften av alla människor i Europa lider av någon form
av allergi. Allergiska reaktioner har som sin grund immunologiska
reaktioner, som inträffar när den allergiske kommer i kontakt med
en viss substans. För att bli allergisk krävs det alltså att man haft
kontakt med den aktuella substansen under viss tid så att man
hunnit bli immun, allergisk.
Allergiska åkommor kan indelas i två huvudgrupper, snabba
och långsamma överkänslighetsreaktioner. Till den förra gruppen
räknas astma, hösnuva, nässelfeber och födoämnesallergier.
Reaktionen kan vara lokal och orsaka igensvullnad av ansikte,
matstrupe osv. I svåra fall kan reaktionerna bli snabba och
våldsamma (i form av kraftiga blodtrycksfall och svår andnöd)
och en så kallad anafylaktisk chock kan uppstå. Denna kan i
värsta fall leda till döden för den drabbade. Den långsamma
överkänslighetsreaktionen tar sig uttryck i kontakteksem.
Produktionsland: Storbritannien
Längd: 25 min
Från: årk 6
Ämne: Natur, Teknik, Biologi,
Människan
Filmnr: 67248
AKTIVITETER EFTER VISNING
1. Räkna upp de fem första allergierna som du känner till och
kommer att tänka på.
2. Ta reda på mer om hur människans immunförsvar fungerar.
Varför kan det ibland medföra en fara för oss själva?
3. Ta reda på mer om vad allergier egentligen är och hur de
uppstår. Välj valfri presentationsform.
4. Ta reda på mer om vad en anafylaktisk chock innebär och hur
man botar den (gör gärna en reflektion och jämför kroppens
egna metoder med läkarnas).
FRÅGOR EFTER VISNING
1. Vad är Phoebe allergisk mot?
2. Vad är det för väsentliga skillnader på t.ex. böjveckseksem
och allergi mot getingstick?
3. Är du själv allergisk? I så fall för vad? Vilka symptom får du av
din allergi?
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Här är din kropp – Allergi
FÖRENINGAR/ORGANISATIONER
• Astma- och allergiförbundet
INTERNETKÄLLOR
http://www.astmaoallergiforbundet.se/ – Astma och
allergiförbundet
http://www.allergi.org/ – om barnallergier etc.
http://www.vetskap.frn.se – diverse vetenskapligt
nytt
http://www.kunskapsbanken.su.se – Universitetets
kunskapsbank
http://www.skolverket.se – Skolverkets hemsida
(med bl.a. länkskafferiet)
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se