Människans biologi – Homeostas

advertisement
Människans biologi – Homeostas
När vi svettas i en bastu eller utsätter kroppen för extrema
fysiska påfrestningar genom att till exempel klättra i berg
– vilka mekanismer används då för att reglera kroppens
funktioner? Det här programmet undersöker homeostasprocessen genom vilken kroppen bevarar sin inre miljö och
håller cellerna i ett konstant tillstånd trots varierande förhållanden. Vi får också se hur kroppen upptäcker förändringar
i vattennivå, sockernivå och temperaturskiftningar samt hur
kroppen hanterar detta.
Serien Människans biologi förklarar, med hjälp av avancerad virtuell teknik, hur den mänskliga kroppen fungerar. Vi
får se de fantastiska och komplexa kroppsliga funktionerna
på nära håll samtidigt som organ och processer i kroppen
beskrivs.
INLEDNING
Fakta
Produktionsland: Storbritannien
Längd: 19 min
Från: 13 år
Ämne: Biologi, Människan
Filmnr: 70918
Att svettas är en livsnödvändig kroppsfunktion. Vår kropp har en
unik förmåga att reagera på yttre och inre förändringar. Kroppen
vill hålla cellernas miljö så konstant som möjligt, homeostasis
är ett samlingsbegrepp för de mekanismer som då träder i kraft.
Ordet kommer från grekiskan och är sammansatt av homoios
(liknande) och stasis (stillastående). Det är en fantastisk
kroppsfunktion som är livsnödvändig för oss människor. Vi
märker av dess effekter varje dag. Exempel på sådana funktioner
är temperaturreglering, reglering av insulin och salt/vattenbalans.
Vi märker det som till exempel hunger, törst, svett eller gåshud.
Några av våra viktigaste organ och kroppsfunktioner fungerar
endast tack vare detta sinnrika system av inbördes påverkan.
TEMAN
Negativ återkoppling
Cytoplasma
Vasodilation
Enzymer
Termoreglering
Insulin
Hypothalamus
Hypotermi
Glukos
Bukspottskörtel
Njurar
ADH
Lever
AKTIVITETER FÖRE FILMEN
1. Varför svettas vi? I vilka situationer börjar vi svettas? Vad är
det för funktion? Diskutera!
2. Hur reagerar du när du fryser? Tänk efter hur kroppen
reagerar.
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Människans biologi – Homeostas
FRÅGOR EFTER FILMEN
1. Vad är negativ återkoppling och på vilket sätt
använder sig kroppen av det? Ge fler exempel.
2. I filmen ges exempel på tre viktiga
homeostatiska mekanismer. Beskriv hur
kroppen reagerar på förändringar i temperatur,
blodsockernivå och vätskenivå. Ta hjälp av en
kompis och diskutera!
3. Vad är insulinets uppgift?
4. Vad gör njurarna, hur ser de ut och varför är de
viktiga för kroppen?
5. Hur påverkar alkohol homeostatiska
mekanismerna?
AKTIVITETER EFTER FILMEN
1. Hypothalamus är kroppens termostat. Ta reda
på mer om hur den fungerar!
2. Diabetes är en sjukdom som orsakas av brist
på insulin. Beskriv sjukdomen och hur de
hänger ihop med vår kost.
3. I filmen beskrivs homeostatiska mekanismer
bland annat som ett växthus. Kan du komma
på någon mer liknelse?
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
LÄNKAR
www.diabetes.se – Diabetesförbundets hemsida
www.1177.se – Råd och vård på webben
www.fhi.se – Folkhälsoinstitutet
www.google.se – Bra sökmotor
www.wikipedia.se – Uppslagsverk på nätet
www.lankskafferiet.se – Länkar till sidor som
passar bra för skolarbete
www.forskning.se – En nationell webbplats för
forskningsinformation
Download