Människans biologi – Blodomlopp, respiration

Människans biologi – Blodomlopp, respiration...
Genom virtuell teknik undersöker vi de viktigaste delarna
av hjärtat – de fyra kamrarna och de anslutande stora blodkärlen. Blodomlopp, respiration och andning kommer i fokus då vi får se vad som händer när kroppen andas in luft.
Det här programmet avslöjar vad som händer på cellnivå
när syre och koldioxid transporteras från och till lungorna
och kroppens celler. Vi får också veta hur rökning påverkar
hjärtats och lungornas effektivitet och gör oss sjuka.
Serien Människans biologi förklarar, med hjälp av avancerad virtuell teknik, hur den mänskliga kroppen fungerar. Vi
får se de fantastiska och komplexa kroppsliga funktionerna
på nära håll samtidigt som organ och processer i kroppen
beskrivs.
Fakta
Produktionsland: Storbritannien
Längd: 19 min
Från: 13 år
Ämne: Biologi, Människan
Filmnr: 70958
INLEDNING
Andning har i alla tider förknippats med själva livet – när andan
lämnade kroppen var människan död. Andan och anden är
från början samma ord; respiration (andning) kommer av ordet
spiritus (ande). Det livsnödvändiga syret transporteras ut till våra
celler i kroppen med hjälp av blodomloppet. Blodomloppet är ett
kretslopp som bildas av hjärtat och blodkärlen och kan sägas vara
kroppens egna vägnät. Där transporteras syret ut till cellerna som
lämnar ifrån sig koldioxid som transporteras till lungorna där det
andas ut. Motorn i systemet är hjärtat som arbetar dag som natt
utan att behöva vila mer än den korta stunden mellan hjärtslagen.
TEMAN
Lungor
Respiration
Syre
Koldioxid
Energi
Hjärta
Blodomlopp
Luftsäckar
Mjölksyra
Andning
Rökning
Artärer
Vener
AKTIVITETER FÖRE FILMEN
1. Testa hur länge du kan hålla andan, hur reagerar kroppen när
den till slut vill ha luft?
2. Ta din puls. Känn efter hur många slag ditt hjärta gör under
en minut och jämför med de andra i klassen.
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Människans biologi – Blodomlopp, respiration...
FRÅGOR EFTER FILMEN
1. Förklara hur vi andas. Vilka organ använder vi?
2. Cigarettrök innehåller många olika ämnen
men framför allt tre påverkar våra lungor. Vilka
är dessa och hur påverkar de kroppen och
lungorna?
3. Var sker utbytet av syre och koldioxid i
kroppen?
4. Hur fungerar hjärtat och vilka delar har det?
5. Blod sägs vara tjockare än vatten. Hur kommer
det sig att blodet stelnar när man får ett öppet
sår? Vad heter denna process?
AKTIVITETER EFTER FILMEN
1. Ta reda på mer om hur rökning påverkar
kroppen.
2. Gör en plansch över syrets och blodets väg i
kroppen.
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
LÄNKAR
www.1177.se – Råd och vård på nätet
www.hjart-lungfonden.se – Hjärt- och lungfondens
hemsida
www.nonsmoking.se – Non smoking generations
hemsida
www.google.se – Bra sökmotor
www.wikipedia.se – Uppslagsverk på nätet
www.lankskafferiet.se – Länkar till sidor som
passar bra för skolarbete
www.forskning.se – en nationell webbplats för
forskningsinformation