Elektrisk ström, spänning och kretsar

Elektrisk ström, spänning och kretsar
Vad händer när vi klickar på strömbrytaren så att ljuset
tänds, eller när vi sätter på radion? Hur mäter man
egentligen ström? Filmen visar och förklarar hur en
elektrisk krets fungerar. Du får även lära dig mer om olika
sorters lampor, hur man mäter spänning och Ohms lag.
INLEDNING
Elektricitet har förändrat vårt samhälle i grunden och höjt vår
levnadsstandard radikalt. Utan elektricitet skulle många av de
bekvämligheter och maskiner, som vi tar för givna idag, stanna.
Elektrisk spänning är en skillnad i elektrisk potential mellan
två punkter. Om punkterna kommer i kontakt med varandra
genom en elektrisk ledare, som till exempel en metalltråd eller
resistor, uppstår en elektrisk ström som strävar att utjämna
potentialskillnaden mellan punkterna i en krets. Strömmen består
av en förflyttning av laddade partiklar.
Fakta
Produktionsland: USA
Längd: 17 min
Från: 13 år
Ämne: Fysik
Filmnr: 71208
TEMAN
Elektrisk krets
Elektroner
Joner
Elektrisk spänning
Elektrisk potential
Ström
Volt
Voltmeter
Kretsar
Seriekoppling
Ohms lag
Resistans
Parallellkoppling
Ampere
AKTIVITETER FÖRE FILMEN
1. Elektricitet används överallt. Se dig omkring och fundera över
vad som drivs av elektricitet.
2. Hur tror du att det var innan elektriciteten var uppfunnen?
FRÅGOR EFTER FILMEN
1. Vad är skillnaden på parallellkoppling och seriekoppling?
2. Varför lyser glödlampor olika starkt beroende på om de är
seriekopplade eller parallellkopplade?
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Elektrisk ström, spänning och kretsar
3. Vad är strömstyrka och hur mäter man det?
4.
5.
Vilken enhet använder man?
Hur lyder Ohms lag? Kan du ge exempel på
när den inte gäller?
Vad är resistans? Varför har olika metaller
olika resistans och hur kommer det sig att
tjocklek och längd på en metalltråd påverkar
ljusstyrkan hos en glödlampa?
AKTIVITETER EFTER FILMEN
1. Ta reda på mer om resistans: Varför leder olika
material elektricitet olika bra? Vad är det till
exempel för skillnad på metall och vatten?
2. Vad är en jordfelsbrytare? Hur fungera den och
varför är det bra att ha en sådan?
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
LÄNKAR
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_str%C3%B6m
– Wikipedia om elektrisk ström.
http://faktabanken.nu/ellara.htm – Mer om ström
http://susning.nu/Elektrisk_str%F6m – Och ännu
mer…
http://susning.nu/Elektrisk_str%F6m – Uppsatser
om elektrisk ström.
http://www.mimersbrunn.se/Laboration_Ta_
bort_rost_med_elektrisk_stroem_4000.htm –
Experiment med elektrisk ström.
www.google.se – Bra sökmotor.
www.wikipedia.se – Uppslagsverk på nätet.
www.lankskafferiet.se – Länkar till sidor som
passar bra för skolarbete.
www.forskning.se – En nationell webbplats för
forskningsinformation.