Mekanik I

advertisement
Mekanik I
Vi är omgivna av krafter – från musklernas kraft till tyngdkraften.
Den här filmen förklarar och visar hur olika slags krafter fungerar,
t.ex. med hjälp av enkla maskiner. Dessutom demonstreras skillnaden
mellan kraft och arbete, arbete och energi samt hur det hänger ihop
med effekt.
Du får bl.a. veta hur man mäter och illustrerar olika krafter, hur man
omvandlar dem samt höra vad begreppen tyngdkraft, spännkraft,
motkraft och kraftjämnvikt innebär.
Inledning
Föremål rör sig hela tiden: du går uppför en trappa, tallkronan vajar i
vinden, löven singlar från lönnen, bilen accelererar längs gatan, Christer
Fuglesang svävar i rymden.
Bakom dessa synliga skeenden finns osynliga krafter och naturlagar som
styr vad som är möjligt och omöjligt. Mekanik är beteckningen på den
gren av fysiken som studerar hur föremål och krafter samspelar. Detta
handlar om urgammal kunskap. Egyptierna använde enkla maskiner
för att bygga pyramiderna. Pilbågen är en mekanisk apparat som
stenåldersmänniskorna uppfann för att underlätta jakten. Även hjulet
räknas till mekanikens grundstenar.
Speltid: 35 min.
Från: 13 år
Ämne: Fysik
Originaltitel: Mechanik I
Produktion: GIDA, Tyskland,
2010
Svensk version:
Filmo, 2010
Ansvarig utgivare:
Bertil Sandberg
Den här filmen presenterar fyra grundläggande begrepp inom
mekaniken: kraft, arbete, energi och effekt, vilka är sammanlänkade
med enkla matematiska samband. Filmen visar också att när man
vet hur begreppen fungerar i praktiken kan man använda dem för att
förenkla livet.
Nyckelord
Mekanik, fysik, kraft, arbete, energi, effekt, hävstång, tyngdkraft,
spännkraft, muskelkraft, vektor, potentiell energi, Newton, Polhem,
Joule, Watt, acceleration, hastighet,
Aktiviteter före visningen
Ta reda på vad som menas med Newtons tre rörelselagar.
Vem var Christoffer Polhem och varför är han så viktig i just detta
sammanhang?
Filmnr: 71698
På 500-kronorssedeln finns ett porträtt av Christopher Polhem,
den svenska mekanikens fader.
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Mekanik I
Frågor efter visningen
1. Hur lyder mekanikens gyllene regel?
2. Hur tillämpar man mekanikens gyllene regel i en
hävstång?
3. Vad är skillnaden mellan kraft och arbete?
4. Vad är skillnaden mellan energi och effekt?
5. Vad är måttenheten för energi respektive effekt?
Aktiviteter efter visningen
Rigga upp en hävstång och testa hur naturlagen om kraft
och sträcka fungerar
Montera upp två taljor och undersök hur de fungerar.
Studera Christoffer Polhems ”mekaniska alfabete”. Försök
bygga modeller av dess enkla maskiner. (De finns bland
annat på Tekniska museet i Stockholm.)
Besök ett närliggande science center. Se länkar nedan.
Internet
http://www.tekniskamuseet.se/1/318.html – En
utställning om Christoffer Polhem
www.teknikspanarna.se/undersida/0128/7/127 –
portalsida för svenska science centers för skolbarn från
Norrland till Skåne
www.teknikverkstan.se/www/externa/verkstad.nsf –
Teknikverkstan i Falun
vetenskapenshus.se/ – Vetenskapens hus i Stockholm
www.tomtit.se – Experimentellt teknikcenter i Södertälje
www.tekniskamuseet.se – Tekniska museet i Stockholm
www.malmo.se/museer – Teknikens och sjöfartens hus
vid Malmö museer
www.ne.se – Nationalencyklopedin
www.google.se – Användbar sökmotor
www.wikipedia.se – Nätencyklopedi
www.dnskola.se – Dagens nyheters skolsajt
www.filmo.se – Filmos hemsida
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Download