Människans biologi – Immunförsvaret

Människans biologi – Immunförsvaret
Immunförsvaret bevarar kroppens optimala tillstånd och
är på ständig patrull mot inre och yttre attacker. I det här
programmet utforskar vi hur kroppens försvarsmekanismer
såsom svett, tårar och magont hjälper till att hålla kroppen
frisk. Vi tittar närmare på varför kroppen använder sig av
koagulering av blodet och inflammation vid skador samt
utforskar vad som händer när vårt försvarsförsvar blir överkänsligt för naturliga miljöer.
Serien Människans biologi förklarar, med hjälp av avancerad virtuell teknik, hur den mänskliga kroppen fungerar. Vi
får se de fantastiska och komplexa kroppsliga funktionerna
på nära håll samtidigt som organ och processer i kroppen
beskrivs.
Fakta
Produktionsland: Storbritannien
Längd: 19 min
Från: 13 år
Ämne: Biologi, Människan
Filmnr: 70948
INLEDNING
Immunförsvaret står i ständig beredskap att försvara vår kropp
mot intrång från bakterier och virus som finns i vår omgivning.
Kroppens armé av blodkroppar tar hand om inkräktarna men trots
det blir vi sjuka ibland. I vissa fall kan det rent av vara bra att bli
sjuk, det kan leda till att man blir immun mot sjukdomen. Vissa
sjukdomar kan vi skydda oss mot genom vaccin, andra sjukdomar
som förkylning kan vi varken bli immuna eller vaccinerade mot.
Det är ett komplicerat system och det är viktigt att kroppen bara
attackerar illasinnade celler. Trots det händer det att kroppen
attackerar sig själv, vilket kan få allvarliga konsekvenser.
TEMAN
Immunförsvar
Bakterier
Virus
Antigen
Blodkroppar
Patogen
Antikroppar
Benmärg
Kemiskt försvar
Fagocyter
Lymfocyter
HIV
Antibiotika
Vaccin
Toxiner
AKTIVITETER FÖRE FILMEN
1. Vi har alla slagit eller skurit oss någon gång och fått sår.
Beskriv vad som händer på den skadade ytan. Hur ser det ut?
Hur känns det? Hur reagerar kroppen?
2. Ordet immun används ofta i olika sammanhang men vad
betyder ordet egentligen och varför tror du att man kan bli
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Människans biologi – Immunförsvaret
immun mot vissa sjukdomar? Diskutera i
grupp!
FRÅGOR EFTER FILMEN
1. Hur skyddas våra kroppsöppningar mot
bakterier?
2. Vad menas med kroppens kemiska försvar?
3. Vad heter processen som stoppar blodflödet
vid till exempel öppna sår och hur fungerar
den?
4. Vilket är fagocyter och lymfocyters
gemensamma namn och vad har de för
funktion i kroppen?
5. I filmen nämns både aktivt och passivt
immunförsvar? Vilka är dessa och vilka likheter
och skillnader har de?
AKTIVITETER EFTER FILMEN
1. På huden finns naturligt en massa bakterier. Ta
med hjälp av internet och böcker reda på mer
om hur huden skyddar oss!
2. Vaccin kommer av det latinska ordet för ko –
hur kommer det sig? Ta reda på varför och hur
vaccin fungerar. Varför finns det inte vaccin
mot alla sjukdomar?
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
LÄNKAR
www.immunbrist.se – Sida om immunförsvaret
www.allergi.nu – Sida om allergi
www.hiv.se – Sida om HIV
www.fhi.se – Folkhälsoinstitutet
www.google.se – Bra sökmotor
www.wikipedia.se – Uppslagsverk på nätet
www.lankskafferiet.se – Länkar till sidor som
passar bra för skolarbete
www.forskning.se – en nationell webbplats för
forskningsinformation