Marknadsföring 2 - beslut och genomförande

advertisement
Marknadsföring 2 - beslut och genomförande
IKEA, ICA Maxi och Arla – alla är exempel på företag med effektiv
marknadsföring. Men de kan aldrig vila, eftersom marknaden
och kunden ständigt förändras…
Marknadsföring är ett av de viktigaste verktygen för företag
som vill positionera sig med sina produkter. Men hur används
marknadsföring på effektivaste sätt, så att företag når sina
förväntade mål? Filmen skildrar marknadsföring ”i praktiken”
och går på ett konkret och lättförståeligt sätt igenom bl.a.
”marknadsmix”, PR samt realisering och uppföljning av resultat.
Bakgrund
Det finns vanligtvis fyra konkurrensmedel för företag: Produkt, plats
(distribution), pris och påverkan (kommunikation). För att lyckas
med en kampanj är marknadsföringen, genomdrivandet av hela
projektet, inom och utom företaget viktig. Produkten ska inte bara
säljas in till kunderna utan även till dem egna medarbetarna om
kampanjen ska ha rätt förutsättningar för att lyckas.
Produkt: Ett företag säljer vanligtvis fler än en produkt – man har
ett produktsortiment. Förpackningarna signalerar vilket sortiment
produkten tillhör. En del av produktstrategin är att produktens
kvalitet bevarar en viss standard och eftersträvar en sorts
”smakidentitet”.
Speltid: 29 min.
Från: 15 år
Ämne: Ekonomi, Samhällskunskap
Originaltitel: Marketing II
Produktion: GIDA, Tyskland,
2010
Svensk version:
Filmo, 2011
Ansvarig utgivare:
Bertil Sandberg
Filmnr: 80048
Plats (distribution): I princip skiljer man på två olika
distributionsvägar: Vid indirekt försäljning finns ytterligare minst ett
led mellan tillverkaren och konsumenten. Vid direktförsäljning är det
tillverkaren själv som säljer produkterna. Alternativet vore en egen
butikskedja. För tillverkaren avgörs valet av distributionsväg först
och främst av kostnaden. Men andra viktiga faktorer är snabbhet,
tillförlitlighet, närhet till kunden och support.
Pris: Priset på en produkt beror naturligtvis i hög grad på
tillverkningskostnaderna. Men prissättningen påverkas även av tre
externa faktorer: Priset på konkurrerande produkter. Kunderna
och deras villighet att betala ett visst pris för en viss kvalitet. Den
prisstrategi som företaget har valt för sitt produktsortiment.
Påverkan (kommunikation): Många associerar ordet
”marknadsföring” med den klassiska reklamen (t.ex. annonser),
men det är fel. Public Relations eller PR är ett särskilt sätt
att vårda kontakten genom informationsmedier. PR-arbetet
bedrivs på ett betydligt rakare sätt än reklamen, ofta genom
presskonferenser. Genom riktad informationsspridning försöker
man göra företaget och dess produkter kända, intressanta och
tilltalande för allmänheten. Direktmarknadsföring – att vända sig
direkt till slutkonsumenten med utskick – är en annan metod. Andra
exempel är telefonförsäljning eller säljfrämjande åtgärder, s.k. sales
promotion.
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Marknadsföring 2 - beslut och genomförande
Nyckelord
Marknadsmix
Indirekt försäljning
Direktförsäljning
Produkt
Plats
Pris
Påverkan
Public Relations (PR)
Direktmarknadsföring
Telefonförsäljning
Sales Promotion
Personlig försäljning
SWOT-analys
Lansering
Kampanj
Dela in er i grupper om 5 personer. Varje grupp ska nu
ta fram sin egen kampanj utifrån det ni lärt er i filmen.
Hitta på en produkt (eller välj en befintlig) och föreställ
er att denna nu ska lanseras. Skapa er egen strategi för
hur ni ska gå tillväga för att lyckas! Er lärare bestämmer
ambitionsnivån och hur mycket timmar ni får lägga. När
alla grupper är klara jämför ni era upplägg och diskuterar
vad som var bra/kunde ha gjorts bättre. Lycka till!
Aktiviteter före visning
Dela in er i smågrupper och diskutera vad ni tror
begreppen ”reklam” och ”marknadsföring” står för. Skiljer
de sig åt? Skiljer sig reklam/marknadsföring åt?
Vilka faktorer tror du påverkar en varas framgång i en
butik – ge gärna några exempel!
Frågor efter visning
1. Vad innebär den så kallade ”marknadsmixen”?
2. Vilka fyra konkurrensmedel har den?
3. Vilka två typer av distributionsvägar skiljer man
mellan i filmen?
Internetkällor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadsf%C3%B6ringsmix
– om marknadsmix
http://www.kursnavet.se/kurser/frtgs/a13-002/a13-002htm/a13-002-007-007.htm - mer om marknadsmix
http://bloggar.se/ - här kan du söka på bloggar om
marknadsföring
http://www.bloggtoppen.se/ - här kan du söka på bloggar
om marknadsföring
http://www.joinsimon.se/ - en blogg om SEO, sociala
medier och marknadsföring
http://www.konsumentverket.se/Lag-ratt/Lagar/Ommarknadsforingslagen/ - konsumentverkets sida om
marknadsföringslagen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadsf%C3%B6ring – om
marknadsföring
http://www.marknadsforing.se/ - en sida om
marknadsföring och marknadsföringstips
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
www.dn.se - Dagens nyheter
http://www.dnskola.se/ - Dagens nyheters skolsajt
www.wikipedia.se – Bra nätencyklopedi
www.filmo.se
4. Ge några exempel på hur PR kan bedrivas.
5. Vad innebär s.k. ”sales promotion”? Ge några
exempel!
Aktiviteter efter visning
Besök t.ex. Arlas hemsida, http://www.arla.se/, och
analysera hur de marknadsför sina nyheter. Diskutera i
par.
Jämför marknadsföring för livsmedelsprodukter från olika
årtionden. Kolla t.ex. reklam på YouTube. Hur har det
förändrats genom åren? Hur tror du att det kommer att
se ut i framtiden. Diskutera i klassen.
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Download