Konstruktionsuppgift

advertisement
Konstruktionsuppgift
Beskrivning
I de närmaste veckorna ska ni arbeta med att konstruera en modell som ska ha minst tre olika typer
av rörelse. Det kan vara exempelvis en bil eller annan kommunikationsmedel, det kan vara en
åkattraktion som de som finns på en nöjespark eller något annat som ni själva kommer på.
Modellen ska kunna styras på något sätt och utföra som sagt minst tre typer av rörelse med hjälp av
elektriska, elektroniska, hydrauliska eller pneumatiska komponenter.
Hela konstruktionen ska utföras med hjälp av teknikutvecklingsarbetes olika faser, det vill säga,
undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Arbetet dokumenteras med både
manuella och digitala skisser, bilder och ritningar med förklarande ord och begrepp och
måttangivelser. Dessutom ska en skriftlig rapport skrivas. I denna ska det teknikutvecklingsarbetet
beskrivas.
Download