Hydraulik inom byggnadsautomation (TEAPKW03)

advertisement
Hydraulik inom byggnadsautomation (TEAPKW03)
Beskrivning/mål
Detta är en webbaserad självstudiekurs på svenska som ger grundläggande kunskaper i ventildimensionering och hydrauliska kopplingar.
Kursen tar ca 4 timmar att genomföra. Vid beställning blir kursen tillgänglig i 30 dagar under "MyTraining" på websidan www.siemens.se/sitrain.
Mål
Känna till och kunna identifiera olika hydrauliska kretsar
Förstå hur flöde och temperatur påverkas av styrventilens öppningsgrad i de olika delarna av en hydraulisk krets
Ha kunskaper för att kunna välja lämplig hydraulisk krets för en given applikation
Förståelse för olika karakteristikkurvor, deras växelverkan och hur detta påverkar styrbarheten av systemet
Förstå kombinationsventilens funktion i ett fjärrvärmesystem
Kunna uppmärksamma felaktig cirkulation och kavitation
Förstå vikten av korrekt val och rätt dimensionering av komponenter i ett hydrauliskt system
Målgrupp
Kursen är även en förberedelse för kursen Styrventiler och rörsystem (TÄPK03).
Innehåll
Hydrauliska kretsar
Hydrauliska karakteristikkurvor
Speciella utmaningar
Ventildimensionering
Självtest
Förkunskaper
Deltagarna skall ha kunskaper motsvarande grundkurs Tillämpad reglerteknik (TÄK00).
Typ
Utbildning
Antal dagar
4 timmar
Språk
sv
Pris
1 530 SEK
copyright by Siemens AG 2017
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards