Små investeringar
– stora resultat
Siemens energitjänster
Siemens energitjänster skapar ett strukturerat tillvägagångssätt för energioptimering. Detta leder till sänkta energikostnader, mindre miljöpåverkan, effektivare
fastighetsdrift och utveckling av driftpersonal.
Tjänsterna är självfinansierande och ger varje år tillbaka mer än de kostar. Vanligen
minskar fastighetens energikostnad med runt 10-30 procent årligen jämfört med basåret,
men i enskilda fall har kostnaden minskat med upp till 70 procent. Till stor del handlar det om kunskapsöverföring; kostnadsmässigt små investeringar som åstadkommer
mycket stora ekonomiska besparingar och förbättringar, både för ekonomin och miljön.
Tillsammans med kunden går vi igenom mål och förutsättningar för att erbjuda en
skräddarsydd lösning. I denna process deltar både kund och Siemens aktivt och bidrar
till insikt, kunskap och ansvar.
Med gemensamma mål, drift- och energioptimerar vi byggnaderna för bästa
prestanda och komfort.
Answers for infrastructure.
Optimeringsprocess av byggnadsprestanda
Uppstartsmöten
Utveckla en
optimeringsplan
Implenentera
snabba åtgärder
Kundutbildning
Förbättringsförslag
Kontinuerlig optimeringsprocess
Anläggningsträff
Återföring
Servicetjänster som kan ingå:
Fjärrtjänster
Fjärrassistans via supportrum
Rondering av system för kontroll av
anläggningsfunktioner
Larmhantering
Mätvärdesinsamling
Energi- och mätvärdesgranskning
Utformning av åtgärdförslag för
energibesparing
Förbrukningslarm
Anläggningsarbete
Inspektion och funktionskontroll
Inställelsetid
Larmrensning
Funktionsgranskning
Back up
Kalibrering huvudgivare
Upprättande av serviceprotokoll
Utbildning
Avstämningsmöte
Genomgång av årsrapporter
Genomgång av driftstatus/larm
Granskning av loggböcker/driftjournal
Avstämning av nyckeltal
Åtgärdsförslag med energibesparing
Sammanfattning – kundfördelar
Mäta
■■ Minskade energi- och driftkostnader
■■ Mindre negativ miljöpåverkan
Förbättrat
driftnetto
Optimera
■■ Kontroll på mediaanvändningen
Analysera
■■ Förbättrat inomhusklimat
■■ Förlängd livslängd för teknisk utrustning
■■ Ökad kompetens för driftpersonal
■■ Uppgradering till den senaste teknologin
Siemens AB
Industry Sector
Building Technologies Division
Building Automation
Elektronvägen 4
141 87 HUDDINGE
Tel 08 578 410 00
Fax 08 578 419 99
10306a-sv (jan 2011) - Xerox Mediacenter
www.siemens.se/sbt