bättre kontroll över kostnaderna

advertisement
FINANSIERING
BÄTTRE KONTROLL
ÖVER KOSTNADERNA
Köpet av en större maskin kan vara en stor
investering för ett företag. En investering som
kan påverka likviditeten på kort sikt. Just därför
har vi på Luna skräddarsytt en finansieringslösning som passar de allra flesta. Genom att
nyttja tjänsten i fråga får man bättre kontroll
över sina kostnader och sin likviditet.
EX EMPEL PÅ FINA NS
PRODUK TENS PRIS
: 60 000 KR
AV TA LS TID: 36 MÅN
ADER
M ÅN ADSKOS TN AD:
1 900 KR
FLER FÖRDELAR VID LEASING:
• Du får samma kostnad under hela avtalstiden
• Leasingen är avdragsgill
• Försäkring ingår
• Du får råd att köpa rätt produkt för dina behov
IERING:
Har du speciella önskemål så prata med oss på
Luna så skräddarsyr vi en passande lösning för dig.
Avtalstiden kan variera mellan 36 och 60 månader.
Faktureras kvartalsvis.
Faktura
Siemens
LUNA
Leasingavtal
TOOLS/ÅF
Produkt
Slutkund
Produkt
Faktura
Faktura
Exempel på finansieringsavtal
mellan Siemens och slutkund.
www.luna.se
Download