Borrbeställning

advertisement
Tel 0921-10125
Fax 0921-101 25
Mobil 070-370 99 32
Datum______________
Borrbeställning
Firma/Entreprenör
Vattenbrunn
Energibrunn
Slutkund___________________________________________________________________________
Adress____________________________________________________________________________
Postnr___________________________________Ort_______________________________________
Telnr___________________________________ Mobilnr____________________________________
Fastighetsbeteckning_______________________Församling_________________________________
Beräknat borrdjup_________________________ Faktiskt borrdjup____________________________
Beräknad foderrörsdrivning_________________ Faktisk drivning_____________________________
Container för borrkax
Ja
Nej
Inkoppling/grävning till hus
Ja
Nej
Norm brunn 97 inkl. gjutning
Ja
Nej
Borrplats läge_______________________________________________________________________
Beräknat datum för borrning vecka______________________________________________________
Övrig information om borrplats_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Jordarter/bergarter m.m.
Djup under markytan
Från
till
Jordart/bergart
---
m
---
m
---
m
---
m
---
m
---
m
färg
Anmärkningar (vattenförekomst, sprikor m.m)
Förändring borrdjup, kvitteras av slutkund________________________________________________
Download