Företagsfakta - fyll i denna och skicka in till oss

advertisement
Företagsfakta nya kunder
Företagsnamn:
Organisationsnummer:
Adress, postnummer, ort:
Besöksadress:
Fakturaadress (gärna mail):
Växelnummer:
Faxnummer:
Mailadress:
Hemsida:
Arbetstider:
Lunch:
Hälsningsfras:
Kortfattat, vad erbjuder ert företag för tjänster?
Vem är huvudansvarig för företaget och/eller kundkontaktansvarig vid första
kontakten?
Vilka är era medarbetare (namn, direktnr, mobilnr, e-mail, titel och ärenden)?
Får mobilnummer/direktnummer lämnas ut till kunder?
Hur vill ni att vi hanterar inkommande samtal (koppla, avisera, ta meddelande)?
Hur vill ni ha era meddelanden; via e-mail, sms eller ringer ni in till oss?
Hur skall inringande säljare hanteras?
Vill ni att vi berättar att vi är telefonpassning?
□ Javisst! Svara gärna med telefonpassning, så att kunderna vet
□ Ja, om det kommer på tal
□ Nej, agera i största mån som om ni sitter på plats på företaget
Download