Redovisning till Kassör Detta dokument ska alltid bifogas när man

advertisement
Redovisning till Kassör
Detta dokument ska alltid bifogas när man redovisar Pengar / Kvitton / Fakturor
/ Följesedlar.
Vilket Lag redovisar du för
______________
Redovisat Belopp
______________
Vad är det för intjänade pengar
______________
Vad är det utgifter för
______________
När du lämnar kvitton/fakturor eller följesedlar fyll i nedanstående:
□ Redan betald
□ Skall betalas □ Faktura kommer enligt bifogad följesedel.
Har du gjort eget privat utlägg och ska ha pengar tillbaka
Namn ____________________ Clearing + Kontonr_____________________
Ska vi fakturera någon för utfört jobb:
Fakturaadress
Organisation nr
_________________________________
__________________________
Belopp att fakturera
Utfört arbete att speca på faktura
_________________________________
__________________________
Meddelande
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Underskrift och telefonnummer
__________________________________________________________________________
Lämnas/skickas till kassör.
Download