PaletteWebInvoice-Svensk användarguide 1

advertisement
Användarguide –
Vad är nytt i denna version
+
översikt menyer och funktioner
1
Nyheter och översikt
1. Vad är nytt i denna version
- Lista över skillnader mot den tidigare versionen
2. Översikt menyer och funktioner
- Översiktlig beskrivning av menyuppbyggnad och funktioner
2
1. Vad är nytt i denna version
Denna version är omskriven från grunden och gränssnitt är nytt.
Vår förhoppning är att det upplevs som enklare än tidigare, samtidigt som
igenkänningen från tidigare version är stor.
Vi har behållit de grundläggande delarna som de var tidigare för att det inte
ska vara nödvändigt att lära om.
3
1. Vad är nytt i denna version
•
•
Webbläsarstödet är utökat och innebär bland annat att även Apple/MAC-användare nu kan
använda portalen. Se Support/FAQ för detaljer om vilka webbläsare som stöds.
Gränssnittet
–
–
–
–
•
Fakturabilden
–
•
Moderniserad radhantering där man editerar raden direkt i själva fakturavyn.
Artiklar
–
–
•
Gränssnittet är mer enhetligt än tidigare version vilket gör det lättare att hitta i de olika funktionerna.
Den tidigare menyn som togs fram genom att högerklicka på musen, är nu ersatt av knappar.
Menyerna/flikarna är nu samlade upptill i portalen och inte som tidigare både upptill och till vänster. Det är
också lättare att se vilken flik som är vald/markerad.
Efter att ni loggat in är det nu synligt vilket företag man är inloggad för, vilket är användbart då en och
samma person fakturerar för flera bolag.
Valbart om du vill använda artiklar eller inte när du fakturerar. Vi rekommenderar dock att ni åtminstone har
en artikel registrerad så att ni slipper fylla i grundinformation, såsom exempelvis momssats, manuellt varje
gång ni lägger till en fakturarad.
Möjligt att själv radera artiklar från ditt artikelregister.
Utökad sökfunktion/filtrering i flikarna för påbörjade och skickade fakturor
–
Ny funktionalitet för att filtrera vilka fakturor som ska visas, för att på så sätt söka fram önskade fakturor.
Observera att detta endast fungerar med fakturor som skapats från 2014-05-27 eller senare.
4
1. Vad är nytt i denna version (forts.)
• Enklare att lägga till och ta bort användarkonton
– Enklare att lägga till ett nytt användarkonto för ert företag när en ny kollega
behöver åtkomst på portalen.
– Även enkelt att ta bort ett konto som inte längre används.
• Utökad supportfunktion
– Supportfunktionen har FAQ (Frequently Asked Questions), Guider och
kontaktfunktion samlat och tillgängligt även om man inte är inloggad på
portalen.
5
2. Översikt menyer och funktioner
Informationsfält som endast visas då
information om störningar är aktuellt.
Samtliga menyerna
samlade upptill
Samtliga listvyer (fakturor, artiklar, faktura-mottagare etc) är likadant
uppbyggdda.
Funktioner som att ändra, visa, ta bort etc, nås alltid via ikonerna till
vänster på aktuell rad.
Dra muspekaren över ikonen för att se vilken funktionen är.
Info om vem
som är
inloggad
och för
vilket bolag
Val av språk
Ett undantag från övriga listor:
För Påbörjade och Skickade fakturor behöver du
klicka ”Uppdatera” när du lagt till eller skickat en
faktura.
Byter du faktura-flik uppdateras listan
automatiskt.
6
2. Översikt menyer och funktioner
Fält som är markerade med
asterisk (*) är obligatoriska att fylla i.
7
Download