Handläggarfrågor

advertisement
Schablon eller inte till
villaboendekostnader?
Försäkringskassan,
konsumentverket
1
Försäkringskassans schablon
för uppvärmning
Olika klimatzoner
Karlskoga 163 kr/m2/år, inklusive varmvatten 60 kr/m2/år
Degerfors 193 kr/m2/år, inklusive varmvatten 60 kr/m2/år
2
Försäkringskassans schablon
för drift
Driftskostnader
Såsom kostnader för vatten och avlopp,
sophämtning, underhåll och försäkringar
Hushållsel
195 kr/m2/år
5,84 kr/m2/år
Vatten
43 kr/m2/år
Sophämtning
19 kr/m2/år
Summa drift 262,84 kr/m2/år
3
Försäkringskassans schablon
för uppvärmning och drift
Driftskostnader 262,84 kr/m2/år
Uppvärmning 163 eller 193 kr/m2/år
Totalt 35,50 kr/m2/månad eller
38 kr/m2/månad
4
Konsumentverkets uppgifter
om elförbrukning
Kilowatt per månad
en person
180
två personer
240
tre personer
280
fyra personer 340
fem personer 380
sex personer 430
sju personer
460
5
Schablon eller faktiska
kostnader?
Schablon enklare, men …
Inte säkert att det i det enskilda fallet följer socialtjänstlagens
mening: skälig faktisk kostnad.
Är det skäligt att räkna kostnaden för sophämtning efter hur
många kvadratmeter huset har?
Är det skäligt att räkna kostnaden för el och vatten utan att ta
hänsyn till hur stort hushållet är?
6
Alternativ till schabloner för
bostadskostnad
Sökandes faktiska kostnader
Lånepapper med uppgift om räntor på huslån
Taxeringsvärde, bostadsarea (från skattekontoret, ev
försäkringskassans beräkning om bostadsbidrag),
Fakturor/kvitton på olja, el, ved …
Fakturor/kvitton på vatten och avlopp
Fakturor/kvitton sophämtning
Fakturor/kvitton villaförsäkring
Fakturor/kvitton på annat som är nödvändigt för att ha ett
skäligt boende
7
Ska socialen ge pengar till
missbrukare?
Regeringsrättsdom
8
Matpengar måste jag väl få i
alla fall?
Kammarrättsdomar
9
Vadå SoL 4:1 eller SoL 4:2,
spelar det någon roll?
Överklagan, återkrav
10
Kan jag få låna pengar av
socialen?
Återkravsbestämmelser
11
Kan jag överklaga beslutet om
jag inte får låna pengar?
Kommunalbesvär eller
förvaltningsbesvär
12
No money, no job, need
welfare!
Utlänningslagen/-förordningen
13
Jag tycker att avslaget var åt
h-e!
Överklagan eller inte?
14
Har sekretesslagen upphört?
Offentlighets- och sekretesslagen
15
Beviljades hyresskuld på
femtusen kronor mot återkrav på
kommande bistånd
Vill ha biståndet själv, trots
fullmakt
16
Oj, beviljade bistånd felaktigt

Ta tillbaka gynnande beslut
17
Är pappas nya sambo tvingad
att betala för mig?
Hur räknar kronofogden?
18
Kan man få försörjningsstöd
till glasögon?
SoL 4 kap 3 §
19
Vi har flyttat till ett dyrare boende
för vi tyckte att vi behövde det!
Krav på godkännande innan flytt?
20
Vi har flyttat till ett dyrare boende
för vi tyckte att vi behövde det!
Krav på godkännande innan flytt?
21
Download