Till årsmötesdeltagare 2009 boende utanför

advertisement
STIFTELSEN
GEVIS-fonden
Till årsmötesdeltagare 2014 boende utanför Stockholmsregionen.
BIDRAG till rese- och logikostnader till högst 2000kr.
Var god fyll i:
Namn:
Adress:
Kontonr:
Utlägg:
Skicka blanketten tillsammans med dina kvitton till Gevis-fonden, Södra
Kopparmoravägen 29, 139 55 Värmdö.
Med vänlig hälsning
Susanne Johansson
Förvaltare
Postadress
Södra Kopparmoravägen 29
139 55 Värmdö
Telefon
08-669 2820
070-9955964
Org.nr.
E-post
802014-2371 [email protected]
Bankgiro
5713-6632
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards