Övergödning - FAH Kommunerna och Miljön

advertisement
Övergödning
– enskilda avlopp – möjligheter och
hinder att nå framgång
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan
1
Så här har vi tänkt …..
• Bo Rutberg, Sveriges Kommuner och Landsting
Hinder och möjligheter
• Eva Jansson, miljöchef Kalmar kommun
Så här har vi arbetet strategiskt i Kalmar för Kalmarsund
• Lars Fladvad, samhällsbyggnadschef Värmdö kommun. Så här
har vi arbetet med enskilda avlopp i Värmdö
• Kerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner och
Landsting
Samtal i mindre grupper – vad kommer detta att innebära?
2
Tillämpning av nya funktionskrav
för enskilda avlopp
• Behöver något mer stöd i regelverket – för
att kunna agera?
• Vad är det som hindrar er från att agera?
• Hur ser er önskan om fortsatt stöd från
SKL ut?
3
Download