UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR

advertisement
Cirkulärnr:
1997:209
Diarienr:
1997/3374
Handläggare:
Jan Svensson
Sektion/Enhet:
Ekonomiadministrativa sektionen
Datum:
1997-12-22
Mottagare:
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Rubrik:
Fakta och argument om kommunala företag
Bilagor:
Skrift "Fakta och argument om kommunala företag"
1997:209
Ekonomiadministrativa sektionen
Jan Svensson, Kh
1997-12-22
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Fakta och argument om kommunala företag
I den offentliga debatten har de kommunala företagen ofta utmålats som ett
hot mot demokratin, den fria företagsamheten och välfärden. Inom
Kommunförbundet pågår sedan våren 1997 ett bolagsprojekt som bl. a. syftar
till att undersöka om kommunägda företag skapar konkurrensproblem. Även
ägarrollen ska studeras.
Som ett första led i projektet har rubricerade faktabok tagits fram. I boken
redovisas bl. a. den historiska bakgrunden, vissa ekonomiska basfakta samt
de rättsregler som styr kommunala företag.
Boken översändes (2 ex) för kännedom. Ytterligare exemplar kan beställas
från Kommentus Förlag AB tel: 08-709 59 90, (bestnr: 91-7099-661-X).
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Ekonomiadministrativa sektionen
Jan Svensson
Bilagor
Skrift "Fakta och argument om kommunala företag"
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
1997-12-22
2
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
1997-12-22
3
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards