Elektronisk fakturering

advertisement
1 (1)
Ekonomiavdelningen
Dnr
Elektronisk fakturering
– öka effektiviteten och spara miljön
För att ytterligare effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor kommer Linköpings
kommun att intensifiera arbetet med att ersätta dagens inskannade pappersfakturor med efakturor.
Detta kräver att våra leverantörer skickar elektroniska fakturor istället för traditionella pappersfakturor. För att kunna genomföra detta har stora interna investeringar gjorts och innan
2010-06-30 räknar vi med att merparten av er leverantörer tillgodoser våra krav.
Genom att välja elektronisk fakturering stärker ni vårt samarbete och effektiviserar er egen
administration. I våra kommande upphandlingar kommer vi att ha som krav att leverantören
ska skicka e-fakturor.
Inom kort kommer ni att bli kontaktade av vår samarbetspartner Pagero AB. De informerar
er om hur ni snabbt och kostnadseffektivt skapar elektroniska fakturor och enkelt skickar
dem till oss på Linköpings Kommun med hjälp av Pagero e-faktura.
Ni kan redan nu meddela Pagero att ni vill komma igång genom att registrera ert intresse på
www.pagero.se/registrering med era företagsuppgifter.
Ange projektkod: LINK5408
Frågor och funderingar kring programvara och teknik besvaras av Johanna Alm, projektledare på Pagero, tel: 031-730 88 00 eller e-mail: [email protected]
Har ni frågor till Linköpings Kommun? Då kan ni kontakta Anna Carlsson på
[email protected]
Med vänliga hälsningar
Peder Brandt
Ekonomichef
Ni känner väl till alla fördelar med
elektronisk fakturering?
Spårbarhet
Kvittenser på skickade fakturor garanterar att de kommit fram till rätt mottagare.
Säkert
Eventuella fel på fakturor upptäcks
direkt.
Kostnadseffektivt
e-faktura sparar pengar för alla parter,
Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping
Växel: 013-20 60 00
då kostnaden för porto, kuvert, papper
och arbetstid minskas betydligt.
Enkelt
Med en enkel knapptryckning skickas
alla era fakturor elektroniskt.
Skonsamt för vår miljö
e-fakturering sparar på jordens resurser då varken papper, bläck eller långa
transporter krävs.
Download