Knypplade bilder tema djur och växter Det är alltid så spännande att

advertisement
Knypplade bilder tema djur och växter
Det är alltid så spännande att knyppla – både efter mönster och att göra eget.
Det blir alltid ett resultat!
Att gå en kurs ger så mycket – både vad man gör själv och att se hur andras
idéer blir förverkligade.
Redan när jag var åtta år och flyttade till Vadstena kom jag i kontakt med
knypplingen. Det var oerhört roligt och inspirerande att kunna flytta pinnarna
så att det blev en spets!
Jag har gått många knyppelkurser, bland annat i Vadstena och England, på
Linköpings universitet och i OIDFA:s regi.
Under årens lopp har jag varit kursledare inom studieförbund, FSS,
Handarbetets Vänner (HV)och på Linköpings universitet.
Välkommen till sommarens kurs!
Birgitta Rudeskog
Download