Stipendiater ur Sveriges Ingenjörers miljöfond 2014

Stipendiater ur Sveriges Ingenjörers miljöfond 2014
Forskare
Jörgen Forss, Linnéuniversitetet Växjö
för ett projekt kring rening av azofärger inom textilindustrin. 230 000 kronor.
Erik Lindblom, Lunds universitet
för utveckling av en matematisk modell och metod för hantering av osäkerheter
i indata till reningsverksmodeller. 170 000 kronor.
Maria Greger, Stockholms universitet
för ett forskningsprojekt kring att rena vatten från arsenik med hjälp av en
vattenmossa. 406 000 kronor.
Malin Göteman, Uppsala universitet
för ett projekt om att utveckla ett tillförlitligt simuleringsverktyg som kan
modellera en vågkraftspark var syfte är att effektivt utvinna elektricitet ur
havsvågor. 80 000 kronor.
Studerande
Elin Andersson, Linköpings universitet
Studier i Ekosystemteknik i Auckland, Nya Zeeland, kurser inom vatten och
miljö. 15 000 kronor.
Benjamin Gredeson och Elin Ledskog, Linköpings universitet
Definiera tekniska och marknadsmässiga möjligheter för att i första hand
minska den industriella dieselförbrukningen i Rwanda genom så kallade ORCoch solpanelssystem. 40 000 kronor tillsammans.
Luki Zhao, Linköpings universitet
Studieår i Kina. Ska läsa avancerade kurser inom energi- och miljöteknik vid
National Tsing Hua University för att få en inblick i hur man i Kina ser på
energi- och hållbarhetsfrågor. 25 000 kronor.
Armando Moreno Pineda, Umeå universitet
Projekt om biogasutvinning vid en avfallsdeponi i en kommun i sydöstra
Mexiko på 75 000 invånare. 7 200 kronor.
Erik Sönegård, Lunds universitet
Ett projekt för att fram en modell för att bedöma toxiciteten av zink- och
kopparblandningar på kräftdjuret Daphnia Magna baserat på data rörande
toxiciteten av metallerna var och en för sig. 7 000 kronor.
Sofia Akhlaghi, Tove Andersen, Ida Arvidsson, Caja-Lisa Ivarsson, Karin
Lindeberg och Josefin Lindström vid Lunds tekniska högskola
Vatten- och miljöprojekt i samarbete med Xiamen University i Kina.
”International Summer Water Resources Research School”, en fördjupande
kurs i vattenresurslära, pågår under fyra veckor i Xiamen. 7 000 kronor var.
Sebastian Haglund El Gaidi, KTH
Ett projekt som består i att undersöka och simulera hur EEM kan vara utformad
för ett specifikt fall av implementering i en fiskeby i norra Moçambique som
heter Quirimize. 7 000 kronor.
Pontus Wallin, KTH
För en kurs om ”Miljö och samhälle i ett föränderligt Arktis", som ges av KTH
tillsammans med University of Illinois. 16 000 kronor.
Daniel Håkansson, Uppsala universitet
Utföra en dammdesign med avseende på statiska och dynamiska förhållanden
samt att genomföra flödesberäkningar för reservoarens avrinningsområde samt
dimensionera storleken på bräddningsavloppet. 12 000 kronor.