C U R R I C U L U M V I T A E

advertisement
CURRICULUM VITAE
Andreas Cornale 770928
[email protected]
UTBILDNING
1998 - 2002
Civilingenjörsutbildning
Startad hösten 1998, inriktning elektroteknik med fördjupning i industriella
informations- och styrsystem vid Kungliga Tekniska Högskolan. Jag tog examen, som
den första i min årskurs på Elektro, i oktober 2002.
feb 1997 - maj 1998 Militärtjänstgöring MekB10
15 månader som sjukvårdstroppchef på MekB10 Strängnäs. Praktisk
ledarskapsutbildning.
sep - dec 1996
Diplom i det italienska språket och den italienska kulturen
Istituto Di Lingua E Cultura Italiana Michelangelo, Florens, Italien
1996
Studentexamen
Naturvetenskaplig linje vid Farsta Gymnasium, Stockholm
YRKESERFARENHET
nov 2002,
feb - mars 2003
OM AB, Stockholm
Projektanställningar. Marknads- och produktanalyser.
jun - okt 2002
OM AB, Stockholm
Examensarbete. Utveckling av ett förslag till en ny programvaruutvecklingsmetodik
för interna samarbetsprojekt mellan olika avdelningar på OM.
jul - aug 2001
Idealock AB, Stockholm
Sommarpraktik. Arbetsuppgifterna bestod av utveckling i Java 2 och XML samt en
utvärdering av en pre-release av verktyget JAXB från SUN.
jun - jul 2000
Tieto Enator, Stockholm
Sommarpraktik. Jag jobbade med utveckling av ett system för handel med aktier över
Internet.
ÖVRIGA MERITER
ENGAGEMANG
Stort engagemang i Elektrosektionen på KTH med bland annat mottagningen av de
nya teknologerna.
Sekreterare och kassör i styrelsen för bostadsrättsföreningen Majtalaren 7, 2001-2003.
Tidigare engagemang i scoutrörelsen som scoutledare för scouter i åldrarna 8-12 år,
samt engagemang inom Stockholms Scoutdistrikt som brandskyddsinstruktör.
SPRÅK
Engelska: tal utmärkt, skrift god
Italienska: tal bra, skrift god
Tyska: tal bra, skrift god
PROGRAMSPRÅK
Jag behärskar Java, har arbetat med XML och har viss erfarenhet av C, C++ samt
assembler.
INTRESSEN
Jag är väldigt friluftsintresserad och gillar att sporta.
Min främsta sport är cykling där jag tävlar för CK Valhall.
REFERENSER
Kristina Trollsås
Fredrik Millde
Tomas Zwahlen
Peter Friebel
Erika Lundström
Manager
Project Manager
Konsult
Technology Director
Konsultchef
OM AB
OM AB
tidigare Idealock AB
Irritum AB
Tieto Enator
08-405 67 93
08-405 77 97
073-3210969
0253-20954
08-5979 0404
_______________________________________________________________________________________
Andreas Cornale
Telefon +46 8 661 46 44
Email [email protected]
Ängskärsgatan 6
Mobil +46 70 22 92 111
115 29 Stockholm
Download