Curriculum Vitae - Skolan för datavetenskap och kommunikation

advertisement
Curriculum Vitae
Personuppgifter
Namn:
Född:
Medborgarskap:
Telefon:
E-post:
Webbsida:
Karl Jakob Nordström
11 april 1972
Svenskt
08-790 69 19 (arbete), 070-742 21 98 (mobil)
[email protected]
http://www.csc.kth.se/~jakobn/
Utbildning och examina
2015
2008
2001
1999-2003
Sommaren 1993
1993
1992
Docent i datalogi på Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
Teknologie doktor i datalogi på KTH
Filosofie magister i datalogi och matematik på Stockholms universitet
Ryskstudier upp till avslutad C-kurs på Uppsala och Stockholms universitet
Karolinska institutets biomedicinska forskarskola
Studentexamen från naturvetenskaplig linje med utökad undervisning i musik på
Stockholms musikgymnasium
Examen i kördirigering med utökad musikteori från Tallinns musikgymnasium
och Tallinns konservatorium
Militärtjänst
1997/1998
Militärtolk på Försvarets tolkskola. Utexaminerad som kursetta
Arbetslivserfarenhet
2015-nuvarande
2011-2015
2008-2010
2002-2008
2000/2001
1998-2011
1996-1999
Lektor på KTH
Biträdande lektor på KTH
Postdok-forskare på Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Central doktorandtjänst på KTH beslutad av rektor (en av 5-7 ”excellenstjänster”
utdelade årligen baserat på studieresultat)
Examensarbete i datalogi på Prover Technology AB
Tolk och översättare mellan ryska och svenska/engelska. Anlitad för tolkning åt
bl.a. H.M. Konungen, statsministern, riksdagens talman och ÖB
Amanuens på matematiska institutionen, Stockholms universitet
Språkfärdigheter
Engelska:
Ryska:
Estniska:
Franska:
Mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter
Mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter
Goda muntliga och skriftliga färdigheter
Höga gymnasiebetyg från treårig B-kurs men slumrande färdigheter
Övriga meriter och förtroendeuppdrag
2012
2011
2010
2009
2006
2006
2004-2007
2002-2005
2001-2002
1994-1999
Anslag för genombrottsforskning från Vetenskapsrådet
Starting Independent Researcher Grant från European Research Council
Forskarassistenttjänst från Vetenskapsrådet
Ackermann Award för ”enastående avhandling inom datavetenskaplig logik” från
European Association for Computer Science Logic
Danny Lewin Best Student Paper Award på konferensen 38th ACM Symposium
on Theory of Computing (STOC '06)
Dekanens pris för förtjänstfull gärning inom KTH Datavetenskap och
kommunikation (KTH CSC)
Ordförande i doktorandrådet på KTH CSC och doktorandledamot i styrelsen och
ledningsgruppen på KTH CSC
Ordförande i Befälsföreningen Militärtolkar
Sekreterare i Befälsföreningen Militärtolkar
Ledare för vokalensemblen Collegium Vocale Stockholm
Download