Se länk.

advertisement
Övriga erfarenheter
Yrkeslivserfarenhet
Snart utexaminerad
högskoleingenjör inom
Datateknik
Programmeringsspråk
Grunder
Avancerad
__________________
1
2
3
4
5
__________________
1
2
3
4
5
__________________
1
2
3
4
5
Språk
Grunder
__________________
1
2
3
4
5
__________________
1
2
3
4
5
Lite om mig
Mer information finns i min KTH-profil och -portfolio
www.kth.se/profile/_________/
Övrigt
Avancerad
KTH-alias
Kontaktinformation till student:
Skolan för informations- och kommunikationsteknik
____________________________
08 - 790 40 00
www.kth.se/ict
____________________________
____________________________
synpunkter på denna mall lämnas till
Anders Sjögren, [email protected]
[email protected]
Utbildningsbeskrivning
KTHs
högskoleingenjörsutbildning
inom
Datateknik är i hög grad formad efter näringslivets och IT-samhällets efterfrågan på skicklighet
inom programmering, datornätverk och ITlösningar som vilar på dessa grunder. Kundnytta
genom kravhantering, begripliga systemmodeller
och säkerhet är ledord för ingenjörerna.
Utbildningen ger en grund i den senaste tekniken
inom IT såväl som den analys- och ifrågasättnings-förmåga en ingenjörs-utbildning bör ge.
Utbildningen innefattar kurser som











Algoritmer och datastrukturer
Datorteknik
Digital design
IT-projekt
Matematik (diskret, statistik mm)
Nätverk och kommunikation
Objektorienterad programmering (Java)
Operativsystem
Webb-applikationer
Databaser, XML
UML
Min inriktning, fördjupning
Industrial
management
Informations- och
kommunikationssäkerhet
Teknik för
interaktiva system
Önskad utveckling på
företaget, intresse
Affärsutveckling
Analys av datornät och nytta
Databasutveckling
Inriktningskurser
Design och
modellering
____________________
____________________
____________________
Integrerade
inbyggda system
Kommunikationssystem
Programvaruteknik för
distribuerade system
Trådlösa
system
Konstruktion och realisering
av IT-produkter och system
Försäljning
Interaktionsdesign
Kundrelationer
Programutveckling
Projektledning
Spelutveckling
Systemarkitektur
Testning/verifiering
Utbildare
Egen komponerad utbildning, valbara kurser
Webbutveckling
____________________________________________
____________________________
____________________________________________
____________________________
Utlandsstudier kan förekomma:
_______________________________________________________
____________________________________________
Download