Doktorand i kvantoptik/kvantinformation Kungliga Tekniska

advertisement
Doktorand i kvantoptik/kvantinformation
Kungliga Tekniska högskolan, KTH Teknikvetenskap
KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på
högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla
grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Totalt finns vid KTH
nästan 11500 studenter på grundnivå och avancerad nivå och nästan 1900 forskarstuderande. KTH
har 4900 anställda.
KTH Teknikvetenskap bedriver frontlinjeforskning inom ett brett fält, från forskning inom
grundläggande ämnen som fysik och matematik, till teknisk mekanik med tillämpningar inom bland
annat flygteknik och fordonsteknik. Skolan driver och utvecklar civilingenjörsutbildningarna teknisk
fysik och farkostteknik, liksom utbildningsprogrammet Öppen ingång, kandidatprogrammet
Simuleringsteknik och virtuell design och ett flertal masterprogram.
Gruppen för kvantelektronik och kvantoptik (QEO) är en av pionjärerna inom kvantoptik och
kvantinformation i Sverige och bedriver sedan 1985 forskning relaterad till dessa ämnen. Gruppen
bedriver forskning om såväl fundamentala aspekter av kvantmekanik såsom osäkerhetsgränser,
”quantum erasure”, mätningar med fördröjt val av observabel, ickelokalitet, kvantteleportation, och
ömsesidigt komplementära baser, som mer tillämpad forskning om t.ex. kvantkodning,
kvantinterferometri, enfotonkällor, och kvantkryptografi. Gruppen forskar såväl teoretiskt som
experimentellt. Den 1 juli 2011 flyttar gruppen från KTH Informations- och Kommunikationsteknik i
Kista till KTH Teknikvetenskap i AlbaNova där denna anställning är placerad.
Arbetsuppgifter
Den klassiska beskrivningen av optisk polarisation hänför sig till pionjärarbeten av G. G. Stokes som
publicerades år 1852. Inte mycket har ändrats i den klassiska beskrivningen sedan hans dagar. Den
tekniska utvecklingen medger emellertid numera att man genererar skräddarsydda tillstånd av ljus,
och för många sådana tillstånd brister den klassiska polarisationsbeskrivningen. Ett exempel på detta
är tillstånd med s.k. ”dold polarisation”. Mäter man dessa tillstånds Stokesparametrar verkar
tillstånden vara opolariserade, men genom att mäta högre ordningars polarisationsmoment finner
man att tillstånden är polariserade. Då majoriteten av alla kvantinformationsprotokoll och experiment som görs med optiska qubitar är kodade i ljusets polarisationsfrihetsgrad är det
uppenbart att en bättre beskrivning av polarisation behövs, en som inkluderar kvantegenskaper
såsom sammanflätning (entaglement). Kanske du är den som kan ge oss denna beskrivning så att
optisk polarisation kan förstås bättre i framtiden?
Kvalifikationer
För behörighet krävs civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik, Elektroteknik eller annan motsvarande
utbildning med relevans för området, med en inriktning mot optik, fotonik, laserfysik eller
kvantmekanik. Utöver traditionella akademiska meriter så räknas ett för tjänsten relevant
examensarbete, internationell erfarenhet och språkkunskaper som meriterande.
Den sökande ska ha ett stort intresse för grundläggande forskning och utveckling. Tjänsten kräver
god förmåga att arbeta självständigt och driva projektet framåt, att sätta sig in i nya frågeställningar,
att samarbeta med andra personer i olika grupper.
Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är
komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för
ansökningsperioden.
Ansökan skall innefatta följande handlingar i PDF-format. Ej zip filer:
1.
2.
3.
4.
Kortfattad redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt forskarstudier.
CV
Betygsavskrift från högskola/universitet
Exempel på teknisk skriftlig framställning, t ex examensarbete, teknisk rapport eller
vetenskaplig artikel
Övrigt
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av
platsannonser.
Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Lön med utgångspunkt från KTHs avtal för doktorandanställning.
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Referensnummer: S-2014-1383
Kontakt:
1.
Björn Önfelt, universitetslektor, E-post: [email protected]
Sista ansökningsdag: 2014-11-27
Download