Ungdomsledarutbildning

advertisement
Linköpings Ledarutbildning
- Linköpings kommuns barn- och ungdomsledarutbildning
Linköpings Ledarutbildning är Linköpings kommuns barn- och ungdomsledarutbildning. Här
kan du som är 15 år och äldre lära dig grunderna för hur du blir en positiv och självständig
ledare för barn och ungdomar.
Du kommer att utveckla dina ledaregenskaper och knyta nya kontakter med andra ledare
ifrån olika organisationer.
Utbildningen handlar om din roll som ledare för barn och ungdomar i främst 7 till 15 års ålder
och innehåller grunden för ledarskap.
Den vänder sig till alla, oavsett om du är med i en förening eller ej.
Utbildningen är kostnadsfri och kräver inga förkunskaper.
Utbildningen består av kursdel, tolv tim, praktikdel med handledning och en träff som
innehåller hjärt- lungräddning och uppföljning av praktikdelen. Kursdelen delas upp
på fyra kvällar eller två heldagar med program enligt nedan.
De föreningar och verksamheter som skickar deltagare erhåller ett bidrag med upp till
1 000:- per deltagare.
Barn och ungdomars utveckling
 Fysisk och motorisk
 Psykisk och intellektuell
 Social
 Genusperspektivet
Ledarskapet
 Ledarens roll
 Pedagogik
 Egen ledarutveckling
 Föräldrakontakt
Barnet/ungdomen i centrum
 Utgå från individen
 Sociala ledarskapet
 Barns och ungdomars livsvillkor
Pedagogiken i praktiken
 Praktiskt övningspass
 Reflektioner
Kontaktinformation
Utbildningen startar hösten 2008.
Download